Kachlová kamna na dřevo a uhlí – stavba a oprava kachlových kamen z kachlů

Kachlovými kamny rozumíme pokojová nebo kuchyňská kamna vyrobená z kachlů – keramických tvarovek nejrůznější velikosti, tvaru a povrchové úpravy.

Kachlová kamna ve světnici domu nebo chalupy

foto: Kachlová kamna

Kachlová kamna z velkoformátových profilovaných kachlů

Barokní kachlová kamna provedená z velkoformátových kachlů výrazné modelace. V kamnech je osazena nádobka na ohřívání vody – kamnovec.
Lokalita nezveřejněna, okres Nymburk, Foto © MaČe • fotogalerie

Kachlová kuchyňská kamna domu nebo chalupy se vyznačují hranolovou formou. Stará kachlová kamna mají poměrně velké rozměry, zatímco mladší jsou stále menší velikosti.

Umístění kamen

Kachlová kamna na tuhá paliva jsou umístěná ve světnici, která ve starším období reprezentovala zpravidla jedinou vytápěnou místnost ve venkovském domě nebo chalupě. V rámci světnice mají kamna na tuhá paliva své stálé umístění a jsou situována v prostoru kuchyňského koutu, vyhrazeném v rohu světnice za dveřmi ze vstupní síně.

Kachlová kamna a pec

Kachlová kamna jsou postavena obvykle na místě starší zděné pece (někdy jen přesunuté do sousedního prostoru) a z důvodu snadného odvodu kouře v návaznosti na zadní část vstupní síně domu nebo chalupy. V některých případech mohou být kuchyňská kachlová kamna přistavena přímo k peci, která nadále zůstává ve světnici a slouží pro pečení chleba.

Kachlová kamna a mladší kachlový sporák

Názvu kamna se používá přeneseně též ve významu sporák, přičemž na nejstarší kuchyňské sporáky bylo nezřídka použito kachlů ze starších kachlových kamen.

Provedení kachlových kamen – cihly a kachle

Spodní část kachlových kuchyňských kamen byla obvykle vyzděna z nepálených nebo pálených cihel. Horní část je provedena z kachlů spojených na maltu a z rubové strany jištěných dráty nebo svorkami.

Kamnovec či měděnec

U starších kachlových kamen býval v této horní části osazen kotlík na ohřívání vody – kamnovec. Voda v kamnovci zvaném též pecák byla ohřívána kouřovými plyny stoupajícími kachlovou části kamen. Podle použitého materiálu se užívalo rovněž názvu měděnec případně medenec.

Stavba či oprava kamen – kamnáři

Pokojová nebo kuchyňská kachlová kamna, resp. jejich velikost a konkrétní tvar, byla značné rozdílná a určovaná místními tradicemi i okruhem specializovaných řemeslníků – kamnářů. Kamnáři byly zedníci věnující se stavbě nebo opravě kamen, přičemž často byly zváni i do vzdálenějších míst. V důsledku toho mohlo docházet ke vzájemnému ovlivňovaní jednotlivých regionů.

Výroba keramických kachlů a doplňků – hrnčíři

Výtvarné pojednání kachlových kamen bylo určováno již samotnými hrnčíři vyrábějícími keramické kachle a zdobné kamnářské doplňky nejrůznějšího tvaru a barevnosti.

Autor textu a fotky k heslu
Kachlová kamna – stavba a oprava kachlových kamen © Martin Čerňanský

Přejít nahoru