Domky a chalupy středních Čech – domkářská a chalupnická zástavba

Kromě středních a malých usedlostí se v prostředí vesnic středních Čech setkáme v důsledku sociální diferenciace obyvatel rovněž s domkářskou a chalupnickou zástavby. Malé domky a chalupy jsou zpravidla situovány na okraji vesnice nebo na návsi u rybníka.

Pozemkové reformy

Rovněž mladší plánovitě založené vesnice, ať již založení zcela nového nebo vzniklé rozparcelováním půdy panských velkostatků, jsou charakterizovány usedlostmi menší velikosti.

Oproti velkým zemědělským usedlostim zpravidla již středověkého původu se mladší usedlosti vzniklé právě v období poddanských a pozemkových reforem vyznačují méně rozlehlými polnostmi a pochopitelně i menším hospodářským zázemím v podobě nevelkých hospodářských staveb.

Domky a chalupy

foto: Domkářská zástavba

Dobrovíz - usedlosti, domky a chalupy

Měřítkem drobnější domkářská zástavba stojící v méně výhodných polohách pod velkými zemědělskými usedlostmi.
Dobrovíz, okres Praha – Západ,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Ještě zřetelnější je situace v případě méně majetných obyvatel, jejichž domky a chalupy jsou situovány v rámci již dřive zastavěného území vesnic nebo při jeho okraji.

Pro výstavbu domků a chalup totiž ve většině středočeských obcí zbývaly už jen nedostatečně velké plochy v nejméně výhodných polohách, často ve svahu nebo přímo v návesním prostoru.

Pro uvedené lokality je charakteristická poměrně obtížná dostupnost obhospodařované zemědělské půdy, kterou v řadě případů obyvatelé domků a chalup vůbec nevlastnili (odtud název bezzemek). V omezených prostorových podmínkých samozřejmě často nezbylo, než soustředit obytnou funkci i omezený hospodářských provoz pod společnou střechu.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – domky a chalupy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru