Zděné stavby středních Čech – oblasti se stavbami zděné konstrukce

Vedle roubených domů a hospodářských staveb se ve středních Čechách můžeme již od středověku setkat i s domy zděnými z místně dostupného kamene.

Zděné stavby

foto: Zděné stavby z kamene a cihel

Debrno - zděné patrové domy z kamene a cihel

Patrové domy vyzděné z kamene a završené střechami různého tvaru. Původní plastická výzdoba z velké části zanikla při pozdějších úpravách povrchu.
Debrno, okres Praha – Západ,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Rozšíření domů a hospodářských staveb zděné konstrukce odpovídá brzy odlesněným oblastech s nedostatkem vhodného stavebního dřeva, na místo kterého je pro stavbu přízemních a patrových domů nebo hospodářských staveb použito místního kamene.

Kamenné domy dokládá rovněž řada archeologických nálezů nebo ojediněle dochované stavby středověkého původu, resp. jejich nejstarší kamenické části.

Regiony

S nejstaršími zděnými domy na území středních Čech se setkáme především na Slánsku.

Mladší stavby zděné z kamene jsou ovšem zastoupeny v celé širší oblasti ležící severozápadně od Prahy včetně Berounska a Příbramska. Na stavby náležející k nejmladší vrstvě tradiční zástavby vesnice je ve všech středočeských regionech již užíváno pálených cihel, stejně jako na početné přestavby původem starších objektů.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – zděné domy a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru