Kokořínsko

Roubené domy Jizerské tabule – konstrukce a stavební úpravy domů Základní formu staršího lidového domu z oblasti Jizerské tabule zastupují patrové domy náležející uspořádáním k domovému typu severních Čech. Domy se vyznačují shodnými znaky jako domy na Kokořínsku. Roubené domy foto: Roubený dům s přezděním Obezděné a zčásti přezděné přízemí domu. Průčelí je opatřeno plastickou …

Roubené patrové domy Mělnicka a Mladoboleslavska – konstrukce a stavební úpravy Pokračovat ve čtení »

Zděné hospodářské stavby a ohrazení – sýpky, chlévy a stodoly, brány, ohradní a opěrné zdi Kromě zděných staveb obytné funkce se v oblasti Kokořínska dochovaly rovněž zděné objekty hospodářského využití. Kromě staveb samotných je zdejšího pískovcového kamene užíváno rovněž na ohrazení dvora nebo zahrady náležející k jednotlivým usedlostem. Zděné hospodářské stavby foto: Hospodářské stavby z …

Zděné hospodářské stavby – kamenné a cihelné sýpky, chlévy a stodoly, ohrazení dvora a zahrady Pokračovat ve čtení »

Celozděné patrové domy v oblasti Kokořínska – konstrukce a výzdoba domů Vedle zděných staveb náležejících dobou výstavby či alespoň svým výrazem ještě do 1. poloviny 19. století jsou na Kokořínsku přirozeně dochovány i stavby mladší. Mezi těmito můžeme jmenovat patrové domy ze 2. poloviny 19. století i často již přízemní domky stavěné do poloviny století …

Celozděné domy Kokořínska – patrové domy z 2. pol. 19. století a přízemní z 1. pol. 20. století Pokračovat ve čtení »

Přezdívané a zděné domy na Kokořínsku – konstrukce stěn patrových domů V oblasti Kokořínska reprezentované nejvýrazněji dřevěnými domy patrového uspořádání se dochovaly rovněž hodnotné domy zděné konstrukce. Kromě zčásti či téměř zcela přezděných starších staveb se již jedná o zděné novostavby, budované ve zdejších obcích od 1. poloviny 19. století. Použití kamene na podezdívky a …

Přezdívané a zděné domy Kokořínska – použití kamene na přezdění starších staveb a nové domy Pokračovat ve čtení »

Tesařské práce a úprava štítu – konstrukce a prvky Mistrné zvládnutí zpracování a opracování materiálu u starších dřevěných domů Kokořínska je doloženo řadou mimořádných tesařských prací, dosahujících obdobně jako v oblasti severněji položeného Českolipska mimořádně vysoké výtvarné úrovně a řemeslné kvality. Okna a dveře, pavlače a podstávka u domu foto: Patrový dům s podstávkou Roubený …

Tesařské práce a úprava domů na Kokořínsku – okenní i dveřní rámy, pavlače, podstávky a štíty Pokračovat ve čtení »

Dřevěné patrové domy na Kokořínsku – konstrukce stěn a střech domů Ze starší vrstvy dochované zástavby vynikají stavby rozměrných patrových domů, které řadíme k domovému typu severních Čech. Kromě venkovských obcí se dochovaly i ve Mšeně, představujícím městské centrum na hranici CHKO Kokořínsko. Roubená obytná část domu v přízemí foto: Celoroubený patrový dům Dům patrového …

Patrové domy na Kokořínsku a konstrukční řešení přízemí, patra a střechy Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce na Kokořínsku – vesnická sídla a stavby lidové architektury V minulosti obtížněji dostupná a dodnes lesy pokrytá oblast s omezenou přístupností k vodním zdrojům. V důsledku tohoto oproti oblastem Mělnicka osídlená později, avšak ještě v období vrcholně středověké kolonizace. Poloha sídel mapa: Historická mapa Kokořínska Mapa II. vojenského mapování, pořizovaného v letech …

Obce na Kokořínsku – osídlení Kokořínska a typy vesnic, lidové stavby Pokračovat ve čtení »