Stavební památky a mobiliář – hradiště, hrady, kláštery, zámky, kostely

Vedle národních kulturních památek reprezentujících Prahu, Brno a Ostravu zastoupena řada dalších lokalit. Mezi těmito vyniká ojedinělý soubor českých, moravských i slezských hradů a zámků včetně mobiliáře. Dále rovněž hradiště, kláštery a kostely, technické stavby i stavby lidové architektury.

foto: Hrady a zámky


Vodní hrad Švihov v podobě po pozdně gotické přestavbě. Dva paláce, kaple a hradní věž jsou obklopeny částečně pobořeným opevněním s baštami. K zamýšlenému zboření celého hradu naštestí nedošlo.
Švihov, okres Klatovy, Foto: MaČe • fotogalerie

Hrady a zámky v ČR

Mezi nejvýznamnější národní kulturní památky České republiky nepochybně náleží turisticky atraktivní hrady a zámky, představující sídla panovníků nebo šlechticů. Zámecké budovy přitom často nebyly stavěny jako novostavby, ale vznikly rozsáhlou přestabou gotického hradu nebo menší tvrze.

Za všechny naše hrady a zámky jmenujme alespoň některé: hrad Bezděz, Křivoklát, Kokořín, Švihov, Zvíkov, zříceniny hradů Žebrák a Točník, zřícenina hradu Přimda, Rabí, Trosky, hrad a zámek Český Krumlov, zámek Červená Lhota, Duchcov, Jindřichův Hradec, Kačina, Konopiště, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Veltrusy, Žleby a řada dalších.

Kláštery a kostely v ČR

Neméně významnými památkami jsou rovněž areály klášterů a kostelů. V Praze klášterní areály prohlášené za národní kulturní památky zastupuje Premonstrátský klášter na Strahově, Anežský klášter na Starém městě, Břevnovský kášter benediktinů a klášter na Slovanech a ve Zbraslavi.

Mimo Prahu je proslulý zejména Sázavský klášter, klášter ve Vyšším Brodě, Plasech, Kladrubech, Kadani, Oseku, Broumově, Olomouci i kláštery v dalších městech.

Hradiště a archeologická naleziště v ČR

foto: Hradiště


Hradiště na Levém Hradci je považováno za první ohnisko křesťanství a mocenské centrum v době formování přemyslovského státu. Na místě dnešního kostela sv. Klimenta stával první kostel (rotunda) v Čechách.
Levý Hradec, okres Praha – západ, Foto: MaČe • fotogalerie

Proslulá jsou rovněž mnohá hradiště a archeologická naleziště, která jsou do seznamu národních kulturních památek oprávněně zařazeny (hradiště a keltské oppidum Závist, slovanské hradiště Budeč, slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci, přemyslovské hradiště v Levém Hradci, velkomoravská sídelní aglomerace Mikulčice a další).

Technické památky ČR

Z nejvýznamnějších technických staveb v seznamu nalezneme nejen proslaveného zástupce Prahy – Karlův most, ale i například řetězový most ve Stádlci nebo koněspřežní železnici České Budějovice – Linec.

Památky lidové architektury v ČR

Je přitom zřejmé, že při tomto typologickém obsazení je reálné prohlašování venkovských staveb a staveb lidové architektury za národní kulturní památky České republiky do jisté míry omezeno. Vyplývá to rovněž ze samotné charakteristiky lidových staveb, které by v případě požadované naprosté architektonické výjimečnosti vztažené na jednotlivou stavbu přestala být stavbou lidové architektury.

Prohlašování se proto soustředí především na lidové stavby vyznačující se velkým stářím nebo vysokým stupněm zachování, případně spjaté s nejvýznamnějšími historickými osobnostmi neboudálostmi. I mezi stavbami lidové architektury však dosud zůstává řada objektů, které si prohlášení za národní kulturní památky ČR nepochybně a oprávněně zasluhují (např. Hamousův statek ve Zbečně).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrady a zámky v ČR a další národní kulturní památky © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru