Národní kulturní památky v ČR – Praha, Brno a Ostrava

Národní kulturní památky (NKP) reprezentují nejhodnotnější historické stavby z prostředí historických sídel i krajiny včetně movitých děl. Národními kulturními památkami rozumíme památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) spravovaném NPÚ.

foto: Praha

Areál Pražského hradu na Hradčanech s katedrálou sv. Víta. Vlevo kostel sv. Miluláše na Malé Straně.
Praha 1 – Hradčany, Foto: MaČefotogalerie

Charakteristika NKP

Za národní kulturní památky jsou nařízením vlády České republiky podle zákona o státní památkové péči prohlašovány kulturní památky představující nejvýznamnější součást národního kulturního bohatství České republiky (národní kulturní poklad).

Z názvu i uvedené definice přitom vyplývá, že není možné za národní kulturní památku prohlásit věci nebo jejich soubory, které nebyly prohlášeny kulturními památkami. Převážná část národních kulturních památek na území České republiky se nachází ve vlastnictví církve nebo státu.

Nemovité a movité národní kult. památky

Obecně můžeme za národní kulturní památky považovat nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou nevýznamnějšími doklady historického vývoje našeho národa a nositeli nejdůležitějších historických, uměleckých, vědeckých a technických hodnot, nebo které mají přímý vztah k nejvýznamnějším osobnostem a historickým událostem našeho národa.

Nemovité národní kulturní památky ČR

Mezi národní kulturní památky jsou zařazeny nejvýznamnější stavby z historických jader krajských i okresních měst České republiky. Přirozeně jsou přitom zastoupeny dominanty největších sídelních center ČR – Prahy, Brna i Ostravy. Současně je zde i řada staveb, které se mohou nalézat v prostředí malého města či dokonce venkovských obcí.

Z hlediska typologického náleží mezi národní kulturní památky hrady a zámky, kláštery a kostely, hradiště a archeologické naležiště, technické památky i památky lidové architektury.

Praha

Hlavní město Prahu reprezentuje především Pražský hrad na Hradčanech, stejně jako řada dalších významných staveb z Malé Strany, Josefova, Nového města a ostatních částí velké Prahy.

Brno a Ostrava

Brno zastupuje hrad a pevnost Špilberk včetně opevnění i další významné stavby. Ostravě dominují průmyslové Vítkovice s vysokými pecemi a koksovnou.

foto: Brno

Panorama města Brna s hradem a pevností Špilberk. Vlevo kostel sv. Jakuba Většího.
Brno – město, Foto: MaČefotogalerie

Movité národní kulturní památky v ČR

Mezi movité národní kulturní památky řadíme nejvýznamnější malířská, sochařská a literární díla, tvořící často soubory interiérového vybavení na hradech, zámcích nebo stavbách církevního charakteru.

Nejvýraznějším reprezentantem movitých národních kulturních památek jsou České korunovační klenoty, ale i Velislavova bible, Kodex vyšehradský a Pasionál abatyše Kunhuty. Zastoupeny jsou též nejvýznamnější soubory pravěkých archeologických nálezů, oltářních obrazů, chrámových zvonů a cimbálů nebo automobily Tatra, dokládající rozvoj vědy a techniky.

Seznam národních kulturních památek majících vztah k venkovským sídlům a lidové architektuře je uveden na samostatné stránce Narodní kulturní památky v ČR.

Autor textu a fotodokumentace k národním kulturním památkám ČR © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru