Dřevěné městečko v Rožnově – areál městských a vesnických staveb

Nejstarší areál a zároveň i prohlídkový okruh skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm představuje tzv. Dřevěné městečko, teprve později takto pojmenované. Dobou svého založení je nejstarším středoevropským muzeem v přírodě.

foto: Dřevěné městečko

Dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě

Měšťanský Billův dům původem z rožnovského náměstí a volná kopie kostela z Větřkovic u Příbora. Zvonička zcela vlevo přemístěna do Mlýnské doliny.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Foto © MaČe • fotogalerie

Areál městských staveb

Veřejnosti přístupné stavby jsou dřevěné konstrukce a mají sedlové střechy s kabřincem či polovalbou. Bedněné lomenice jsou opatřeny malými větracími nebo již většími osvětlovacími otvory, dokládajími nové využití. Nechybí pro oblast typické podlomení, které společně se střechou kryje dřevěný šindel.

Základem areálu Dřevěného městečka jsou objekty přemístěné do prostředí lázeňského parku z nedalekého rožnovského náměstí. Stavby jsou dokladem bydlení a života na malém městě, přičemž příznačnými jsou štítové podsíně předcházející pozdějším loubím. Průvodním znakem patrového uspořádání souvisejícího rovněž se sociálním postavením jsou předsazené nebo zapuštěné konstrukce – pavlače a lodžie, opatřené zábradlím.

Patrové měšťanské domy

K maloměstským stavbám uchovávajícím ve svém celodřevěném provedení starší stavební znaky náleží dva měšťanské domy. Do muzea dříve přemístěný měšťanský dům zv. Billův pochází z poloviny 18. století. Obdobně jako jiné rožnovské domy byl po založení klimatických lázní (1820) částečně adaptován k ubytovacím účelům. Za tímto účelem byly patrové komory zařízeny jako pokoje pronajímané lázeňským hostům.

Druhý z měšťanských domů starší poloviny 17. století je nejstarší stavbou skanzenu. Stáří dokládá konstrukce sroubená z hrubě opracovaných klád, hraněných především na nároží. V přízemí je hostinská místnost, neboť dům sloužil i jako hostinec zv. U Vašků a dnes jako Valašská hospoda.

Radnice a přízemní dům

Dalšími stavbami stojícími dnes na severní straně pomyslného náměstí je patrová stavba radnice a kopie přízemního domu zv. Žingorův, který dnes slouží jako hostinec „Na posledním groši“ podle hostince z Národopisné výstavy českoslovanské. Tato poslední roubená stavba rožnovského náměstí se nacházela ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a bylo přistoupeno k provedení účelové kopie s přihlédnutím k budoucímu hostinskému využití.

Fojství z V. Karlovic a kostel z Větřkovic

foto: Dřevěné městečko

Kostel ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Vlevo měšťanský Billův dům pocházející z rožnovského náměstí a napravo volná kopie kostela z Větřkovic u Příbora.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Foto © MaČe • fotogalerie

Roku 1932 byla při jižní straně zatravněného prostranství vystavěna kopie domu dosud stojícího fojtství z Velkých Karlovic. Dům fojta zastupuje již stavby z venkovského prostředí.

Za II. světové válkybyl vystavěn dřevěný kostel s bedněnou věží krytou cibulovou střechou. Jedná se o volnou kopii vyhořelého kostela sv. Anny z obce Větřkovice u Příbora. S ohledem na finanční situaci v období válečném bylo roubení nahrazeno trámkovým provedením s vnějším prkenným bedněním. Okolo kostela se nalézá hřbitov zv. Valašský Slavín.

Drobné stavby a objekty

K dalším stavbám situovaným poněkud stranou ústředního prostoru je kopie kuželny z Ústí u Vsetína, palírna z Lačnova, sýpka z Heřmanic a Z Prostředí Suché nebo soukenické stodůlky ze Štranberka. Z drobných objektů jmenujme zvoničku z Horní Lidče nebo klátové úly.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – dřevěné městečko © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru