Zděné čtyřboké dvorce – konstrukce a výzdoba staveb, orientace domů

Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti umožnila postupné přezdívání roubených staveb i změna vytápění. Oproti dřevu má zdivo nízkou dotykovou teplotu a menší tepelný odpor, zděné prostory jsou proto pocitově i reálně chladnější.

Čtyřboký dvůr tvořený obytnými a hospodářskými stavbami zděného provedení, na jejichž průčelí se uplaťnuje plastická výzdoba. V důsledku pozdějších stavebních úprav často dochází ke zjednodušení výzdoby. Vlivem povětrnosti často zaniká i barevná výzdoba (foto: MaČe • fotogalerie).

Průčelí a okna

Zatímco architektonická forma zděných staveb zprvu navazuje na stavby roubené konstrukce, určovaná dosud funkčně vyhovujícím dispozičním uspořádáním celku i jednotlivých staveb včetně tvaru střech, výzdoba průčelí se poměrně výrazně proměňuje.

Důvodem je technika provedení i slohové vlivy, které přispívají k více či méně tektonizujícímu pojednání průčelí včetně již zděného štítu. Zde se objevuje typické členění zděné architektury ve formě rámů po obvodě, kvádrování na nároží, římsy v úrovni základny štítu a zároveň stropu, krajní a mezilehlé pilastry, text aj. Později se tato výzdoba výrazně zjednodušuje, pokud již nechybí zcela často vlivem pozdějších stavebních úprav nebo neúdržby. K zániku nebo zjednodušení dochází rovněž v případě barevné výzdoby, vystavené nejvíce působení zdejších klimatických vlivů.

Nově se na průčelí objevují půlkruhové tvary větracích otvorů, které známe i z jiných regionů charakterizovaných zděnou klasicistní a mladší architekturou (např. Broumovsko). Okenní otvory jsou opatřeny okenními rámy s 6 či 8 skleněnými tabulkami, případně již nově členěny ve tvaru kříže nebo písmene “T” s tabulkami dvojnásobných rozměrů.

Čtyřboké dvory se štítově orientovanými zděnými domy krytými sedlovou střechou opatřenou valbou v horní třetině štítu. Mladší zděné domy se často již vyznačují okapovou orientací a patrovým uspořádáním (foto: MaČe • fotogalerie).

Střešní krytina

Nespalné provedení domů nespočívalo jen ve vyzdění pece, komína a stěn v celém půdorysném a výškovém rozsahu, ale rovněž pokládaní nespalné střešní krytiny. Obvykle se užívala skládaná krytina, ponejvíce pálené tašky nebo lehké vláknocementové šablony.

Orientace domu

Přestože u celozděných čtyřbokých dvorů nadále převažují domy štítové orientace, objevuje se v důsledku překrytí vjezdu patrem i mladší okapové řešení. Společně s tímto mizí obvyklý tvar zastřešení s nízkou valbou nad lichoběžníkovým štítem, charakteristickým pro starší roubené domy nebo jejich zděné nástupce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Zděné čtyřboké dvory na Poličsku a jižním Litomyšlsku © Martin Čerňanský

Přejít nahoru