Fasáda

(z francouštiny Façade = fasáda, průčelí, též přední část, přeneseně vnějšek, povrch) (odvozeno z franc. face znamenající tvář, líc, stěnu, povrch)

Konečná úprava vnějších stěn budovy, tj. jednotlivých průčelí (lit. 016: V. Frolec, str. 56). Nejvíce pozornosti z hlediska architektonického řešení včetně dekorativní výzdoby je věnováno fasádě orientované do veřejného prostoru návsi nebo ulice. Nejčastěji se přitom jedná štítové průčelí u staveb orientovaných štítově nebo okapové průčelí u staveb podélné, tj. štítové či hřebenové, orientace / MaČe.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru