Průčelí je vnější stěna stavby

Je výrazem vnitřního uspořádání objektu a má zásadní význam pro vnímání stavby z exteriéru. Jedná se o stěnu obvodovou, v přímém pohledovém kontaktu s okolním prostředím. Průčelí ukazuje členění objektu, velikost oken, umístění vstupu, tvar zastřešení a řešení celého objektu po stránce architektonické. Průčelí se rozlišují vzhledem k situaci (průčelí uliční, dvorní) nebo vzhledem k světovým stranám (severní, jižní apod.) Průčelí (nejen) lidové architektury jsou esteticky zvýrazňována:

  • barevností omítek
  • architektonickými články
  • nástěnnými malbami atd.

V jednotlivých krajích se výtvarné a architektonické pojetí liší. Nabývá tak výrazně regionálního charakteru. (lit. 016: V. Frolec, str. 177/upraven slovosled).

Rizalit

Část stavby, která předstupuje z líce průčelí po celé výšce budovy. Podle polohy rozeznáváme rizalit střední a rizalit postranní. Nejvýraznějším reprezentatem rizalitu v lidové architektuře je hanácký žudr (lit. 016: V. Frolec, str. 183/kráceno).

doplnit: propojit s pojmem fasáda, rizalit s pojmem křídlo budovy

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru