Pivo, pivovarnictví a pivovary – historie a muzeum chmelařství, pivovary

Chmelové šištice slouží mimo jiné i při výrobě piva v pivovarech. Kromě nápoje bylo pivo ve starších dobách užíváno i pro přípravu nejrůznějších pokrmů, jako byly kaše, omáčky a polévky.

Historie chmelařství

Přestože příprava nápojů z chmele sahá hluboko do minulosti, můžeme výraznější rozvoj výroby piva na našem území datovat až od 12. století. Výrazně se na tomto podílí zakládaná královská města s řadou privilegií, mezi nimi i právem várečným udíleným později též městům poddanským. Důležitou úlohu mají i zakládané sladovnické cechy, dohlížející mimo jiné na kvalitu piva.

Městské, šlechtické a klášterní pivovary

Ve 14. a 15. století jsou majetnými měšťany zakládány městské pivovary a od konce středověkého období se rozvijí výroba piva rovněž ve šlechtických pivovarech a samozřejmě i pivovarech klášterních. Významným obdobím je i 18. století, ve kterém dochází především ke změnám ve způsoby výroby piva.

Měšťanské, akciové, soukromé pivovary

foto: Akciový pivovar

Novopacký akciový pivovar se sladovnou vystavěný ve 2. polovině 19. století
Nová Paka, okres Jičín, Foto © MaČefotogalerie

Polovina 19. století je dobou nebývalého rozkvětu českého pivovarnictví dosahujícího světového ohlasu. Zahájena je průmyslová výroba sladu i piva a dochází k výstavbě nových pivovarů – měšťanských, akciových i soukromých.

II. světová válka

Nebývalý rozvoj pivovarnické výroby je ukončen až druhou světovou válkou, po které řada uzavřených pivovarů již neobnoví svoji výrobu. Ostatní pivovary jsou zestátněny a dochází k jejich centralizovanému řízení až do roku 1989, spojenému v řadě případů i se zhoršením stavebně-technického stavu jednotlivých objektů. S poklesem výroby piva souvisí i zmenšení rozlohy chmelnic, jejichž současný stav poklesl oproti 30. letům 20. století až o 2/3 plochy.

Chmelařské muzeum v Žatci

foto: Chmelařské muzeum v Žatci

Historická budova Chmelařského muzea v Žatci, pocházející z 19. století a sloužící původně jako sklad a balírna chmele.
Žatec, okres Louny, Foto © MaČefotogalerie

Žatecké chmelařské muzeum představuje vývoj chmelařství od raného středověku do 20. století. Je situováno v objektech pocházejících z 19. století a sloužících původně jako sklad a balírna chmele. V několika patrech instalované chmelařské expozice náleží mezi největší svého druhu na světě.

Kromě nářadí, náčiní a mechanizace nalezneme v expozici i předměty a písemnosti související s ochranou chmele před jeho falšováním – razítka, pečetě, visačky i plombovací kleště.

Autor textu a fotodokumentace k Pivo, pivovarnictví a pivovary © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Více informací o pivu lze nalézt na stránkách Wikipedie, odkud byly čerpány rovněž některé údaje sloužící ke zpracování tohoto tématicky doplňkového textu týkajícího se staveb situovaných převážně ve městech.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru