Pravěk, pozdní doba kamenná – archeologické nálezy a zemědělství

Pozdní dobou kamennou zvanou eneolit nazýváme období trvající ve střední Evropě cca od 4. do 2 tisíciletí př.n.l. Naše území je osídleno řadou pravěkých rodů a vedle společenského uspořádání dochází ke změnám též v oblasti zemědělství.

Archeologické kultury a nálezy hrobů

Rovněž období pozdní doby kamenné, zvané též doba měděná, je poznamenáno značným přesunem lidských rodů za obživou z důvodu vyčerpanosti půdy. Na našem území se nalézá řada archeologických kultur určovaných a pojmenovaných podle hrobových nálezů (kultura nálevkovitých pohárů, kultura s kanelovanou keramikou, kultura se šňůrovou keramikou a kultura se zvoncovitými poháry).

Obdělávání půdy a dělba práce

V pozdní době kamenné se při obdělávání půdy začíná uplatňovat předchůdce dnešní orby. Pomocí dřevěného háku taženého již zvířecí silou dochází k rozrývání půdy. Rozvijí se rovněž dělba práce a jedinci zaujímají různé postavení v rámci rodového společenství. V rodině i společnosti vzrůstá úloha muže, předznamenávající dědění po otcovské linii.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pozdní doba kamenná – osídlení v pravěku © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru