Brtnictví – historie získávání medu od pravěku po středověk, počátky zemědělství a brtě

Historie brtnictví a brtě – brtníci, počátky a rozvoj brtnictví

Brtnictví je zaniklá činnost zabývající se získáváním včelího produktu – medu pro potravu. Brtnictví předcházelo včelařství, od kterého se v některých ohledech podstatně liší.

Pravěk a vybírání včelích hnízd

V nejstarších dobách dochází k loveckému vylamování medných plástů z hnízd divokých lesních včel. Na rozdíl od pozdějších období není o včely nijak pečováno. Úplným vybráním hnízda dochází k zahubení celého včelstva. Nejstarší doklady o loveckém způsobu včelaření představují nalezené jeskynní malby z pravěkého období.

Počátky zemědělství a brtnictví

Významný předěl nastává v souvislosti se změnou způsobu obživy, ke kterému dochází od mladší doby kamenné. Namísto lovu se prosazuje primitivní zemědělství a budování stálejších obydlí.

Dřívější zahubení celého včelstva znamená neustálé hledání nových včelstev ve stále větší vzdálenosti. Přistupuje se proto pouze k částečnému vyřezání plástů z včelích hnízd, nacházející se dosud v lesích. Kromě výše uvedeného využití dochází v době bronzové rovněž k využití včelího vosku k výrobě forem na odlévání kovů.

Brtnictví ve středověku a brtě

K výraznějšímu rozvoji lesního včelaření, pro které je užíváno ještě názvu brtnictví, dochází v období raného středověku. Následně dochází již k přemísťování včelstev do nově zakládaných zahrad nebo blíže usedlostem namísto dřívějších často velmi odlehlých poloh.

Brť (odtud brtnictví) a klátový úl v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, okres Vsetín
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka, okres Vsetín – fotografie ilustruje, jak vypadala brť předcházející úlu. Oproti úlu se jednalo o kus kmene přemístěný z lesa společně s včelím rojem. Nebyl tedy výrazněji opracován nebo opatřen výzdobou. Šindelová stříška je mladšího typu. Foto: 2010, MaČe, NPÚ

Zpočátku jsou divoká včelstva doslova přenášena v kusu spadlého nebo poraženého kmene, v jehož dutině se samy usadily. Jako ochrana před deštěm jsou kmeny opatřovány stříškou, čímž vznikají tzv. brtě. Včelaři tak předchází výraz brník. Obecně jsou brtí nazývány dutiny, ve kterých žijí nebo žili včely bez ohledu na stav stromu (vzrostlý, spadlý nebo pokácený).

S brtnictvím pravděpodobně souvisí i řada obdobných místních jmen sídel, jako např. Brť, Brtí, Brtnice, Brtnička, Brtník, Brtníky a další.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Brtnictví a včelařství – historie včelaření v ČR © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy:

Více informací o tématu lze nalézt na stránkách www.vcelky.cz, www.vcelar.org včetně použité literatury nebo v hesle včelařství na stránkách Wikipedie. Z uvedených stránek byly čerpány rovněž údaje sloužící ke zpracování tohoto textu.