Stropní trámy a dekorativní profilace stropnic a záklopových prken

Řemeslná dovednost tesařských mistrů se projevila nejen v opracování a spojích trámů použitých na roubení, ale rovněž na dřevěné stropy. Stropní trámy a záklopová prkna byla opatřena dekorativní profilací či přímo výzdobou, uplatňující se u dřevěných i zděných staveb se stropy bez protipožární úpravy omítnutím nebo podhledem.

Dřevěné stropní trámy
Dřevěné stropní trámy opatřené profilací a výzdobou v interiéru. Foto: MaČe, NPÚ

Výzdoba stropů v interiéru

Dekorativní opracování a výzdoba stropů se soustředily především na stropní trámy, zvané též stropnice, které se pohledově uplatňovaly v interiéru domu nebo jiné stavby. Zpravidla se jednalo o středový trám povalového stropu nebo jednotlivé trámy stropu trámového, případně trámy a trámky náročnějšího kazetového stropu u staveb slohové architektury.

Kromě různého okosení či zaoblení spodních hran, v jednoduché nebo složitější variantě žlábků a oblounů včetně obvyklých náběhů v určité vzdálenosti od stěny, mohly být stropní trámy opatřeny rovněž datací, iniciály, písmeny IHS nebo růžicí.

Datace nebo christogram, tj. Kristův monogram [1], byly zpravidla umístěny na pohledově snadno viditelné boční straně trámu, růžice mohla být provedena i na spodním líci a to uprostřed. V místě nejvíce ohybem namáhaných spodních vláken dřeva mohla zůstat i rozšířená kruhová plocha korespondující s obrysem kružítkové růžice.

Náročněji opracována mohla být rovněž záklopová prkna a to především u překládaného záklopu. Viditelné hrany prken byly obdobně jako v případě trámů okoseny a to opět s náběhy s ohledem na detail mezi jednotlivými stropními trámy a prkny. Obdobně mohly být opracovány i lišty, kryjící spáry záklopových prken na sraz.

U kazetových stropů častých zejména u staveb kostelů, kaplí nebo zámeckých interiérů mohly být záklopy doplněny i o další zdobné prvky.

Trámová zhlaví v exteriéru

Kromě úpravy spodních vláken trámů uplatňujících se pohledově v interiéru stavby zejména obytného využití byly řezbou zdobeny rovněž vyložená trámová zhlaví viditelná z exteriéru.

Stejně jako v případě stropních trámů nebo nárožních zhlaví se opět jednalo o odstranění rohů a hran. Nejnáročněji přitom byly profilovány trámy nad zápražím, kde spodní hrany překážely esteticky a u staveb s nízkými stropy mnohde téměř i fyzicky.

Stropní trámy
Stropní trámy a úpravy jejich zhlaví. Foto: MaČe, NPÚ

Základem profilace se opět stává různě tvarované zkosení nebo zaoblení hran či celého čela, někdy regionálně rozlišitelné. Profily mohou volně čerpat ze slohové architektury a být doplněny volutami, esovitými profily (žlábek a obloun, tj. kyma, sima), zubořezy apod. Časté jsou i jiné tvary zářezů, resp. vrubů.

Povrchové úpravě stropů, ať již bílením, malbou nebo voskovým papírem bude věnována samostatná stránka. Na této budou uvedeny také úpravy související s protipožární ochranou (mazanina, omítka, podhled).

Autor textu ke kapitole Stropní trámy © Martin Čerňanský

[1] Christogram. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2021-12-1]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Christogram

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. Dřevěné stavby a konstrukce – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2014.

Přejít nahoru