Skanzen Vysočina – soubor lidových staveb a řemesel Vysočina

Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina, často ztotožněný jen s jeho nejznámější částí Veselý Kopec, se rozkládá v kopcovité krajině Českomoravské vrchoviny.

Areály skanzenu

Skanzen Vysočina je tvořen bývalým předměstím HlinskaHlinsko-Betlém a několika historickými osadami obce Vysočina – Svobodné Hamry, Možděnice, Dřevíkov, Rváčov, Všeradov a zejména Veselký Kopec. Všechny osady leží v prostoru vymezeném společnou hranicí CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory.

Záchrana staveb a prezentace bydlení

Základním cílem záchranného skanzenu na Vysočině je postupné doplňování původní a převážně roubené architektury typické pro tuto oblast Českomoravské vrchoviny o objekty přemístěné z okolních obcí.

Vedle bydlení, života a obživy nejrůznějších vrstev obyvatelstva se muzeum na Vysočině zaměřuje rovněž na technické památky lidového stavitelství a související výrobní zařízení.

Historie předměstí Hlinska

foto: Skanzen Vysočina – Hlinsko

Přízemní chalupy na předměstí Hlinska na Vysočině

Přízemní chalupy v Betlémě při pohledu přes řeku Chrudimku. Roubené a zděné přízemní stavby se vyznačují sedlovými střechami s kabřincem nebo polovalbou.
Obec Hlinsko – Betlém, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Přestože dějiny historického jádra města Hlinsko sahají hluboko do středověku, samotná historie bývalého předměstí Betlém je podstatně mladší a souvisí se zrušením nevolnictví a rozvojem řemesel. V polovině 18. století byl totiž tehdejší vrchností uvolněn pro nově příchozí obyvatele pozemek na břehu řeky Chrudimky, sloužící do té doby jako obecní pastvina.

Historie skanzenu

Roku 1989 se na poslední chvíli započalo s obnovou několika roubených chalup a bývalé předměstí Betlém se stává součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina.

První opravené chalupy byly veřejnosti zpřístupněny v roce 1993 a roku 1995 bylo předměstí Hlinska – Betlém prohlášeno za vesnickou památkovou rezervaci, zahrnující i některé objekty sloužící trvalému bydlení.

foto: Vysočina – Veselý Kopec

Soubor lidových staveb na Veselém Kopci

Vstupní část areálu rolnických usedlostí na Veselém Kopci, proslulém stavbami i řadou pravidelně pořádaných kulturních akcí.
Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Samotný Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina byl však založen již roku 1967 a první expozice byly zpřístupněny roku 1972 na Veselém Kopci.

V současnosti je Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina ve správě Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kterému byl předán od Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Vysočina na Českomoravské vrchovině © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru