Veselý Kopec a skanzen Vysočina – hájenka, dílny, výměnek a chalupy

Na střední část skanzenu tvořený stavbami naležejícími k dochované usedlosti č. p. 4 navazují stavby soustředěné nad areálem mlýna. Jmenovitě se jedná hájenku, horáckou chalupu a zděný statek, za kterým se okružní trasa vrací mezi výměnkem a chalupou bezzemka zpět k hlavímu vstupu.

foto: Chalupy na předměstí Hlinska (doplnit mapu)

Roubené a zděné chalupy v Hlinsku-Betlémě

Skanzen Vysočina – Hlinsko-Betlém, okres Chrudim, Foto © MaČe • fotogalerie

Hájenka a areál technických staveb

Přímo při prohlídkové trase je dále situováno obydlí panského hajného – z konce 18. století pocházející hájenka z Kozojed. Od hájenky se již můžeme strmou cestou dostat přímo k níže protékajícímu vodnímu toku, na kterém je situován samostatně popisovaný areál technických staveb na vodní pohon.

Horácká chalupa na Vysočině

foto: Roubená chalupa

Roubená chalupa na Vysočině ve skanzenu Veselý Kopec

Horácká chalupa roubené konstrukce, s typickým podlomením bedněného štítu.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČe • fotogalerie

Při cestě z areálu technických staveb je po směru prohlídkové trasy situována drobnými zemědělci obývaná horácká chalupa z Herálce pod Žákovou Horou. Přízemní stavba chalupy se vyznačuje typickými znaky horácké architektury včetně situování ve svažitém terénu.

Stavba chalupy

Roubená chalupa je vystavěna na kamenné podezdívce, která vyrovnává výškový rozdíl a zároveň chrání roubené stěny před zemní vlhkostí a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Charakteristická je rovněž střecha sedlového tvaru, přetažená po celém půdorysném obvodě stavby.

Bedněný štít chalupy

Bedněný štít střechy je zdola vymezen charakteristickým podlomením chránícím v nepříznivých klimatických podmínkách čelní stěnu přízemí. Z obdobných důvodů je shora zkrácen i samotný štít a doplněn namísto ostrého vrcholu kabřincem se záklopovým prknem nebo zkosením valbičkou.

Šindelová krytina chalupy

Tradiční krytinou zeměpisně výše položených oblastí Vysočiny je samozřejmě dřevěný šindel. Roubená horácká chalupa je doplněná o drobné bedněné přístavby, z nichž jeden byl užíván jako řemeslná dílna (dnes ukázka výroby šindele).

Řemeslná dílna

Další a již stavebně samostatná dílna pocházející z téže lokality je situována nedaleko horácké chalupy. Jedná se o kopii mladší dílenské stavby vyznačující se jednoduchou obedněnou konstrukcí.

V této dílně byly vyráběny užitné dřevěné předměty, především pak dlabané dřevěné nádoby – mísy, koryta, necky a valchy nebo dřevěné náčiní a nářadí – lopaty, hrábě a jejich násady.

Zděný statek s klasicistním domem

foto: Skanzen Veselý Kopec

Skanzen Veselý Kopec - hájenka a zděná usedlost

Přírodní prostředí skanzenu tvořeného roubenými a zděnými stavbami z oblasti Vysočiny. Vpravo roubená hájenka, vlevo zděná usedlost s klasicistním domem.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČe • fotogalerie

Zděná vrstva zástavby v oblasti Vysočiny je na Veselém Kopci zastoupena kopií statku z Mokré Lhoty u Nových Hradů. Statek tvoří mimo jiné i klasicistně přestavěný dům, nesoucí na průčelí dataci rokem 1866. Zděný dům i ostatní stavby statku jsou již kryty pálenou střešní krytinou.

Kopie výměnku

Na samém závěru okružní prohlídkové trasy na Veselém Kopci se vracíme zpět ke vstupní pasekářské usedlosti. Pod touto usedlostí je vystavěna kopie výměnku ze Širokého Dolu u Poličky sloužící dnes jako hospoda.

Chalupa bezzemka

Ještě níže stojí chalupa bezzemka z Dolního Újezda u Litomyšle, doplněná o přírodní amfitéatr sloužícím pro kulturní akce pořádané ve skanzenu na Veselém Kopci.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Vysočina – hájenka, chalupa a statek na Vysočině © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru