Horňácké stavby ve skanzenu Strážnice, v areálu staveb z Horňácka

Podhůří Bílých Karpat zastupují stavby z oblasti Horňácka, jehož obce leží na moravsko-slovenském pomezí v okolí Velké nad Veličkou. Přestože osídlení je doloženo již od středověku, název Horňácko je mladšího původu.

foto: Stavby z Horňácka

Podsednická usedlosti v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy

Průčelí domu podsednické usedlosti, opatřené na podélné straně žudrem rámujícím vstup do obytné části. Zadní část je vyhrazena hospodářskému provozu.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín, Foto © MaČe • fotogalerie

Usedlosti a stavení

Základem areálu staveb původem z oblasti Horňácka jsou usedlosti z Nové Lhoty. Jejich půdorysné uspořádání je dokladem sociální diferenciace obyvatel tehdejší vesnice.

Je zde selská, podsednická i chalupnická usedlost. Mezi selskou a podsednickou usedlosti ještě stojí domkářské stavení. Pro usedlosti i domkářské stavení je charakteristický velmi protáhlý půdorys, v některých případech zalomený do tzv. úhlové dispozice. Primární systém řazení odpovídá starší orientaci, tj. užší stranou do veřejného prostranství. Hlavní vstupy směřují do soukromého prostoru dvora nebo zahrady.

Materiál staveb

Kromě sociální diferenciace jsou usedlosti a domkářské stavení zároveň dokladem různých stavebních technik v závislosti na použitém materiálu. Na stěny staveb byl zpravidla použit kámen a nepálené cihly, v případě staveb hospodářských i dřevo. Střechy jsou zpravidla valbového tvaru, kryté doškovou (sláma), kamennou (břidlice) nebo keramickou krytinou (pálené tašky – bobrovky).

Rolnické domky

foto: Řadové domky

Řadová zástavba domků ze slováckého Horňácka

Řadová zástavba domů se sedlovými střechami a regionálním barevném provedení. Vlevo patrová komora, pocházející rovněž z Hrubé Vrbky.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín, Foto © MaČe • fotogalerie

Součástí areálu Horňácka jsou rovněž řadově uspořádané rolnické domky z Hrubé Vrbky, vyznačující se podélnou orientací. Zpravidla kratší půdorysy kryjí sedlové střechy opatřené pálenými taškami. Charakteristickým znakem domků je barevnost – sytě modrá podrovnávka kombinovaná s různou barvou podélného průčelí.

V závislosti na délkovém rozměru stavby a vnitřním uspořádání je průčelí prolomeno okny, vstupními dveřmi a vraty, směřujícími do veřejného prostranství. V některých a to zejména starších případech vede hlavní vstup namísto návsi či ulice do prostoru dvora, skrytého za plnými dvoukřídlými vraty.

Komora a kovárna

V blízkosti rolnických domků je situovaná i samostatně stojící komora usedlosti z Hrubé Vrbky i kovárna z Lipova.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Horňácko a skanzen Strážnice © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru