Veselý Kopec, skanzen Vysočina – areál rolnických usedlostí na Veselém Kopci

Skanzen na Veselém Kopci je součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. Je tvořen areálem původních nebo na Veselý Kopec z oblasti Vysočiny přemístěných rolnických usedlostí a samostatně popisovaným areálem technických staveb na vodní pohon.

mapa: Veselý Kopec – historická mapa

Veselý Kopec na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, která zachycuje souvisle řazenou zděnou zástavbu úhlového půdorysu.
Obec Dřevíkov, okres Chrudim, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Areál usedlostí

Areál lidových staveb na Veselém Kopci představují volně rozptýlené usedlosti drobných zemědělců, které jsou situované v zalesněném krajinném prostředí stejnojmenné pasekářské osady s několika původními stavbami. Obydné a hospodářské stavby usedlostí různých půdorysných forem byly na Veselý Kopec přemístěny převážně z oblasti CHKO Žďárské a CHKO Železné hory.

Pasekářská usedlost

foto: Veselý Kopec – vstupní areál

Rolnická usedlost ve skanzenu Veselý Kopec

Rolnická usedlost z Hlinecka, kterou tvoří roubený dům sloužící jako zázemí muzea, výměnek s chlévem a další hospodářské stavby – sýpka, ovčín a stodola.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Vstupní část areálu na Veselém Kopci je tvořena pasekářskou usedlostí z Hlinecka. Učelová kopie přízemního roubeného domu s provozním zázemím je doplněna z různých lokalit přenesenými hospodářskými stavbami rovněž roubené konstrukce.

Je zde sýpka z vesnice Stan u Hlinska, čtyřboká stodola a přes cestu stojící ovčín z Hradiště u Nasavrk a výměnek s chlévem z Možděnice.

Čtyřboká usedlost

foto: Usedlost na Veselém Kopci

Rolnická usedlost ve skanzenu  Veselý Kopec

Čtyřboká usedlost z Lezníku tvořena uzavřenou sestavou hospodářských staveb a domu s domáckou výrobou.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Střední část areálu zemědělských usedlostí charakterizuje při cestě situovaná zvonička z Jeníkova a nedaleko stojící čtyřboká usedlost z Lezníkuna Poličsku (datace na záklopovém prkně rokem 1827). Ve světnici domu usedlosti je umístěn tkalcovský stav připomínající v oblasti Vysočiny rozšířené domácké tkalcovství, kompenzujícího v důsledku drsnějších klimatických podmínek nedostatečné příjmy ze zemědělství.

Chlívek a rumpálová studna

Usedlost byla doplněna o ohrazení, ve kterém je umístěn prasečí chlívek přenesený z osady Jančour a uprostřed rumpálová studna stávající původně ve Skale u Chrasti.

Polygonální stodola a expozice povozů

Naproti byla vystavěna z poslední čtvrtiny 17. století pocházející čtrnáctiboká stodola ze Sádku u Poličky a reprezentující kdysi na Vysočině početně rozšířené polygonální stodoly. Ve stodole nalezneme expozici venkovských povozů.

Loutkářská maringotka

V blízkosti stodoly je odstavena loutkářská maringotka, patřící potomkům proslulého Matěje Kopeckého.

Původní rolnická usedlost

Součástí areálu rolnických usedlostí na Veselém Kopci je rovněž původní historická usedlost, situovaná ve střední části skanzenu. Soukromá zemědělská usedlost č. p. 4 náleží k nejstarším usedlostem v oblasti Železných hor. Kolmo na dům usedlosti navazuje hospodářská část patrového uspořádání. Z pavlače přístupné komory nad chlévy sloužily k sušení a skladování chmele pěstovaného zde pro potřeby pivovaru stojícího v sousední obci Dřevíkov. K usedlosti náležel rovněž haltýř a sušárna na ovoce.

foto: Rolnická usedlost

Veselý Kopec - původní rolnická usedlost na Vysočině

Na chlévy a patrové komory navazující roubená stodola s doškovou krytinou. Uprostřed dvora sloupový holubník.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Roubená stodola s došky

Na hospodářskou patrovou část navazuje stejně orientavaná stavba roubené stodoly krytá došky. Původně však stodola stávala kolmo, jak ostatně zachycuje mapa i stabilního katastru. Prostor hospodářského dvora tak byl vymezen do tvaru lomeného „U“ namísto dnešního úhlového uspořádání. K otočení do dnešní polohy došlo již v poslední třetině 19. století, a to nejspíše z důvodu blízkosti komunikace vedoucí k původnímu mlýnu s právem výčepním.

Holubník a haltýř se studánkou

Na dvoře zemědělské usedlosti stojí holubník sloupové konstrukce. K usedlosti dále náležel roubený haltýř se studánkou a roubená sušárna ovoce.

Sušárna lnu a sušárna ovoce

foto: Veselý Kopec – sušárna lnu

Roubená sušárna lnu na Veselém Kopci

Drobná roubená stavba na podezdívce. Zděná je též pec s komínem, umožňujícím vytápění a provizorní bydlení.
Osada Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Nad okružní trasou ve směru prohlídky na Veselém Kopci jsou vysoko ve svahu situovány drobné stavby sušáren.

Jedná se o sušárnu lnu využívanou i pro bydlení a přenesenou na Veselý Kopec z nedaleké osady Paseky a z počátku 19. století pocházející sušárnu ovoce ze Stříteže u Skutče. Provoz sušáren vždy vyžadoval z důvodu zvýšeného požárního rizika jejich solitérní umístění mimo stavby usedlosti.

Klátové včelí úly

V blízkosti sušáren vystavěných roubenou konstrukcí na kamenné podezdívace jsou situovány i klátové úly.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Skanzen Vysočina na Veselém Kopci – původní usedlost s domem a hospodářskými stavbami © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru