Světové dědictví UNESCO a 4 skupiny – přírodní, kulturní a smíšené památky, mistrovská díla

Světové dědictví UNESCO na seznamu památek světového dědictví rozlišuje hmotné dědictví lidstva (materiální, dále dělené do 3 skupin) a dědictví nehmotné povahy (nemateriální).

Pražský hrad - světové dědictví UNESCO
Panorama Hradčan s Pražským hradem a katedrálou sv. Víta při pohledu z terasy Národního divadla. PRAHA, Hradčany. Foto © MaČe, NPÚ, 2006

Hmotné světové dědictví UNESCO

Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO můžeme rozlišit hmotné kulturní dědictví na památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví nebo památky smíšeného charakteru. K roku 2024 je celkem vedeno 1199 položek v 168 zemích světa z celkových 195 zemí.

Kromě tohoto UNESCO zároveň vede i Seznam světového dědictví v ohrožení, kterých v roce 2011 čítal na 35 památek. K roku 2024 je v ohrožení 56 památek vedených na výše uvedeném seznamu, nepočítaje v to 3 již vyškrtnuté.

Památky přírodního dědictví

Památky přírodního dědictví představují zejména přírodní jevy, geologické útvary a oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a přírodní lokality, ve všech případech výjimečné světové hodnoty. K roku 2011 bylo na Seznamu SD UNESCO zapsáno 183 památek přírodního dědictví, k roku 2024 je jich zapsáno 227.

Památky kulturního dědictví

Za památky kulturního dědictví jsou považovány existující či zaniklé sídelní lokality, soubory staveb i areály budov nebo jednotlivé stavby, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, umění či vědy.

Do památek kulturního dědictví náleží rovněž světově významná díla monumentálního sochařství, malířství i dalších uměleckých řemesel. Do roku 2011 organizace UNESCO zapsala na 725 památek kulturního dědictví. K roku 2024 se seznam rozšířil na 933 památek

Památky smíšeného charakteru

Za památky smíšeného charakteru považujeme památky kulturního dědictví situované na území památky přírodního dědictví a charakteristické vzájemným prolínáním přírodních a lidských výtvorů. V roce 2011 bylo na Seznamu UNESCO 28 památek smíšeného charakteru, nyní (2024) je jich 39.

Nehmotné světové dědictví UNESCO

Za památku nehmotného (nemateriálního) kulturní dědictví považujeme podle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví památku uvedenou v Seznamu UNESCO, jehož oficiální název zní Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.

Autor textu a fotodokumentace k příspěvku Světové dědictví UNESCO © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

UNITED NATIONS. United Nations [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.un.org/en

UNESCO. UNESCO [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://www.unesco.org/en

UNESCO. World Heritage Convention [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org

UNESCO. World Heritage List [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: https://whc.unesco.org/en/list

Přejít nahoru