Hlinsko-Betlém, skanzen Vysočina – bydlení řemeslníků a dělníků na předměstí

Betlém je bývalé předměstí Hlinska, ležící na pravém břehu řeky Chrudimky. Nepravidelný novověký půdorys formují roubené a zděné chalupy. Areál prohlášený za památkovou rezervaci je součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina.

mapa: Hlinsko – historická mapa

Předměstí Hlinska na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, která zachycuje souvisle řazenou zděnou zástavbu úhlového půdorysu.
Obec Hlinsko, okres Chrudim, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Chalupy řemeslníků

Historická zástavba předměstí Hlinska je tvořena přízemními chalupami roubené a později zděné konstrukce. Jednotlivé chalupy drobných řemeslníků pochází původem převážně z 18. století. V průběhu 19. století a v první třetině 20. století sloužily některé z chalup jako bydlení manufakturních a posléze továrních dělníků.

Roubené chalupy

foto: Chalupy na předměstí Hlinska

Roubené a zděné chalupy v Hlinsku-Betlémě

Roubené a zděné přízemní chalupy drobných řemeslníků a dělníků na bývalém předměstí Hlinska. Chalupy jsou kryté sedlovými střechami s podlomením.
Skanzen Vysočina – Hlinsko-Betlém, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Chalupy v Hlinsku se vyznačují podobou typickou pro celou západní oblast Českomoravské vrchoviny, s charakteristickými štíty opatřenými lomenicemi a malovaným okřídlím. Typické je rovněž ukončení bedněných štítů vrcholovým kabřincem se záklopovým prken nebo polovalbou.

Zděné chalupy

Kromě roubené konstrukce chalup se setkáme i s konstrukcemi zděnými, přičemž zdiva je běžně používáno na částečně nebo úplné přezdívání dřevěných staveb. Mladší stavby v Hlinsku i jiných oblastí Vysočiny jsou již samozřejmě zděné v celém rozsahu.

Hospodářské přístavky a dílny

Kromě dřevěných hospodářských přístavků u jednotlivých chalup nalezneme v Hlinsku na Vysočině rovněž kopii zděné pilnikářské dílny s výhní, neboť na Hlinecku (i Svratecku) byla značně rozšířena ruční výroba pilníků.

Kupecký krám, pekařství a krupařství

foto: Kupecký krám v Betlémě

Kupecký krám ve skanzenu v Hlinsku

Průčelí kopie domku upraveného k provozování kupecké živnosti. Kromě dveří krámu a široce přetažené střechy zaujme i lomenice se slunečním motivem.
Hlinsko – Betlém, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Stojí zde rovněž kupecký krám, představující kopii domku nacházejícího se v městské části Podkostelí. V dřevěném přístavku před původním domkem byl rodinou řezníků provozován masný krám.

Později byldomek upraven k provozování kupecké živnosti, jako ostatně na kopii prozrazuje netypické umístění dvojkřídlých dveří na štítovém průčelí. Ještě ve 20. století bylo v domě pekařství a krupařství.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hlinsko-Betlém – skanzen Vysočina © Martin Čerňanský

Přejít nahoru