Chalupa je malá usedlost, případně jen dům se zahradou

1. Menší venkovské obytné stavení (usedlost) s malou výměrou polí (lit. 016: J. Vařeka, str. 69).

2. Přeneseně též ve významu víkendového, tj. rekreačního obydlí. Nemusí se nutně jedna o historický objekt, tj. starou chalupu (MaČe).

Podružská chalupa

Menší stavení půdorysně shodné s ostatními chalupami v obci, postavené pro podruha při větších selských usedlostech (podruhem, tj. podnájemníkem býval původně člen rodiny starého hospodáře, který zůstal odkázán na živobytí v rodném statku). K podružské chalupě bývá přistavěn chlívek pro kozu, někdy i pro krávu, popř. malá stodola (lit. 016: J. Vařeka, str. 167).

Vyzdvižení

(nářečně, Čechy)

Postavení chalupy (lit. 016: J. Vařeka, str. 257).

Chaloupka

1. Malá chalupa.

2. Výměnek.

3. Podružské obydlí v selském dvoře.

Řada domkářských stavení, domkářská kolonie na vesnici se často nazývá „chaloupky“ (lit. 016: V. Frolec, str. 69).

doplnit: Lysolaje, kolonie nese název Kolonka

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru