Vinohradnické stavby ve Strážnici – areál vinohradnických staveb ve skanzenu

Vinohradnictví představuje v oblasti jižní Moravy nedílnou součást zemědělského hospodaření. Dokladem jsou početné vinohradnické stavby, dotvářející prostředí sídel i okolní krajiny. Nechybí však ani ve strážnickém skanzenu.

foto: Vinohradnické stavby

Vinohradnické stavby v muzeu jihovýchodní Moravy ve Strážnici

Areál vinohradnických staveb početně zastoupený zejména nadzemními objekty lisoven z Blatnice a Vrbice.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín, Foto © MaČefotogalerie

Vinohradnické stavby

V areálu vinohradnických staveb jsou zastoupeny různé typy lisoven a sklepů. Zpravidla drobné stavby pocházejí ze čtyř vinohradnických lokalit – Blatnice, Prušánek, Veletin a Vrbice. Uvedené lokality se vyznačují poněkud odlišnou vinařkou tradicí a tedy rovněž stavebním utvářením vinohradnických staveb.

Presúzy, vinné búdy, sklepy a lisovny

foto: Starší a mladší lisovny

Starší a mladší konstrukční řešení lisoven vína ve Strážnici

Starší podoba lisoven se vyznačovala valbovým zastřešením krytým došky. Mladší zastřešení je sedlového tvaru s bedněným štítem a pálenou krytinou. Všechny lisovny pocházejí z Veletin.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice, okres Hodonín, Foto © MaČefotogalerie

K vinohradnickým stavbám postaveným v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici náleží protáhlé presúzy po vzoru staveb lisoven a sklepů z Blatnice. Jejich komora mohla posloužit i k nouzovému bydlení. Dále rovněž lisovny se sklepy z Prušánek a ze stejné lokality pocházející sklepy,resp. pouze jejich nadzemní části ve formě architektonicky pojednaných čelních vstupů.

. Mezi další vinohradnické stavby náleží lisovny se sklepy a sýpkami z Vrbice. Nadzemní patrové sýpky jsou součástí staveb ve Stražnici, původní ve skále kopané sklepy přirozeně nikoliv. Čtvrtou vinohradnickou lokalitu zastupují nevelké nadzemní lisovny z Veletin.

Nové konstrukce a terén

Některé z vinohradnických staveb jsou nově vystavěné podle staveb nalézajících se dosud v terénu. Kromě samotné stavební konstrukce byl problémem výstavby nejen tohoto areálu zejména rovinný terén.

Ten ve většině případů neodpovídá původnímu prostředí, s vinohradnickými stavbami umístěnými ve svahu v důsledku částečného zahloubení pod terénem nebo situování přímo po vinohrady, vysázenými na prosluněných svazích. Alespoň částečné přizpůsobení přírodnímu prostředí vyžadovalo množství terénních navážek i vysázení nové zeleně.

Vinohrad a pěstování vinné révy

V areálu nechybí ani vinohrady s ukázkami pěstování různých odrůd vinné révy od nejstarších dob po současnost.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vinohoradnické stavby a skanzen Strážnice © Martin Čerňanský

Přejít nahoru