Skanzen Rožnov p. Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově

Náš nejnavštěvovanější skanzen vznikl v Rožnově pod Radhoštěm se rozprostírá ve zdejším lázeňském parku a přiléhajícím svahu, zdvihajícím se nad řekou Rožnovská Bečva.

mapa: Rožnov pod Radhoštěm

Západní část obce Příkazy na mapě stabilního katastru z roku 1834

Katastrální mapa z roku 1833 zachycující území severovýchodně od náměstí v Rožnově, dosud téměř nezastavěné s výjimkou objektů v dnešní Mlýnské dolině.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Historická mapa © ČÚZK • fotogalerie

Historie muzea

Historie skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm spadá již do období před I. světovou válkou. Vznik je neodmyslitelně spjat se jmény zcestovalých bratří Jaroňků, Bohumíra a Aloise, kteří se do Rožnova v předválečném období natrvalo stěhují.

Jako ohlas na velké národopisné výstavy českoslovanské konané na sklonku 19. století v Praze a na budování prvních skanzenů ve skandinávských zemích je roku 1913 předložen první projekt muzea, jemuž o dva roky dříve předcházelo založení muzejního spolku.

Výstavba muzea v přírodě

Válečné události výstavbu bohužel odsunují zcela na pozadí a vhodná doba nastává až roku 1925. Je totiž připravovánprvní valašský folklórní festival. Ku prospěchu muzea se podaří bratřím Jaroňkům prosadit, aby se tyto slavnosti tzv. Valašského roku konaly již v areálu nového muzea.

Mezi první stavby situované na mýtině lázeňského parku již v době konání festivalu náleží radnice a měšťanský dům, pocházející z nedalekého rožnovského náměstí a ohrožené zánikem v důsledku výstavby domů zděné konstrukce.

Areály skanzenu v Rožnově

fotomapa: Skanzen v Rožnově

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na ortofotomapě

Fotomapa rožnovského skanzenu zachycující prostor Dřevěného městečka, Mlýnské Doliny i části Valašské dědiny.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Ortofotomapa © Seznam.czfotogalerie

V současné době je Valašské muzeum v přírodě tvořeno třemi hlavními areály. V těchto jsou reprezentovány historické městské stavby, technické stavby a lidové stavitelství z oblasti moravského Valašska, Těšínského Slezska a moravských Kopanic.

Po areálu Dřevěného městečka vzniká v 50. a 60. letech 20. století na svažité a rozlehlé rožnovské pasece příznačně zvané Stráň areál Valašské dědiny. Areál zahrnuje několik desítek staveb nejrůznější funkce, přičemž některé byly dokončeny teprve v nedávné době. Historicky nejmladším je areál Mlýnské doliny, zpřístupněný v 90. letech 20. století. Ve správě Valašského muzea v přírodě je rovněž areál Pusteven ležící až v blízkosti hory Radhošť.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru