Vlastiboř u Soběslavi – obec soběslavsko-veselských blat

Obec Vlastiboř leží západně od jihočeské Soběslavi. Zástavbou náleží ke stavebnímu okruhu mimořádně hodnotných a proslulých obcí severní části soběslavsko – veselských blat.

mapa: Vlastiboř na Táborsku

Obec Vlastiboř na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující složitý půdorys se stavbami roubené i zděné konstrukce.
Obec Vlastiboř, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Velká Strana

V průběhu středověké kolonizace byla rozvržena severní část Vlastiboře. V současnosti je tato část obce, nesoucí již dlouho název Velká Strana, tvořena především velkými zemědělskými usedlostmi.

Usedlosti se vyznačují různým stupněm uzavření hospodářského dvora roubenými nebo již zděnými stavbami obytné a hospodářské funkce. Většinou se jedná o trojstranné uspořádání se štitově orientovanými stavbami uzavíranými v zadní části dvora stodolou. Některé z usedlostí jsou ustoupeny z obvodu návesního prostranství až do zadního prostoru zahrad.

Zemědělské usedlosti a škola

foto: Vlastiboř – Velká Strana

Zemědělská usedlost ve Vlastiboři

Dvouštítové průčelí zemědělské usedlosti. Vlevo přízemní dům a vpravo patrová sýpka. Hospodářský dvůj je uzavřen ohradní zdi s branou a brankou.
Obec Vlastiboř, okres Tábor, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Stavební obraz Velkostranské návsi charakterizují dvouštítová průčelí usedlostí s mezilehlou ohradní zdí, ve které je umístěna vjezdová brána a vstupní branka. Ohradní zeď uzavírající hospodářský dvůr je situována na stejné stavební čáře jako obvodové zdivo přízemního domu a patrové sýpky.

Prostor někdejší Velké Strany byl později rozparcelován a zčásti zastavěn objektem školy, čímž poněkud ztratil na původních rozměrech i charakteru.

Malá Strana

Jižně a jihozápadně od Bechyňského potoka leží tzv. Malá Strana, založená později. Usedlosti mají menší rozměry zahrad, avšak jejich půdorysné uspořádání je obdobné. Polnosti za záhumenními cestami se vyznačují pravidelným dělením v obou převládajících směrech.

Kovárna, kaple a hostinec

foto: Vlastiboř – Malá Strana

Náves ve Vlastiboři s hostincem a kaplí

Pohled do prostoru menší malostranské návsi zastavěné hostincem a kaplí přímo datovanou do roku 1893.
Obec Vlastiboř, okres Tábor
, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Malostranská náves působí nepoměrně menší rozlohou, na čemž se ostatně podílí i její zastavění bývalou kovárnou, kaplí a hostincem.

Štuková výzdoba

Štítová průčelí staveb i ohradní zeď jsou zdobeny mimořádně náročnou štukovou výzdobou, využívající též iluzivního dekoru (např. ve formě slepých vrat apod.) Ve Vlastiboři působil známý zednický mistr Martin Paták (1820 – 1889), který odtud rovněž pocházel. Podílel se tak na výzdobě řady zdejších staveb i blatských statků v okolních obcích.

Charakteristika stavební fondu

Podoba většiny zděných staveb dochovaných ve Vlastiboři pochází až ze 2. pol. 19. století. Jen ojediněle se dochovaly stavby náležející ke starší dřevěné vrstvě zástavby, zastoupené nejzřetelněji roubenými stodolami. Stavební fond obce se bohužel nevyhnul pozdějším stavebním úpravám a přestavbám, z nichž mnohé lze přinejmenším označit za diskutabilní. Sporné jsou rovněž mnohé novostavby a úpravy veřejných prostranství.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Vlastiboř u Soběslavi © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru