Sušárny lnu a konopí, tzv. pazderny – sušení, zpracování a použítí lnu a konopí

Pazderna je stavba sloužící k sušení a částečnému zpracování lnu nebo konopí, které náleží mezi přadné rostliny pěstované za účelem získání vlákna ze stonků. Kromě tohoto jsou lněná a konopná semena užívána k výrobě oleje.

Stavby a pěstování lnu a konopí

foto: Přadné rostliny – len a konopí

Bechyňská Smoleč – pazderna za vesnicí, skanzen Veselý Kopec – sušárna lnu z osady, Paseky a olejna z Damašku u Pusté Rybné
Dědictví zemědělské kultury, Foto: MaČefotogalerie

Název pazderna je odvozen od pazdeří vznikajícího během základního zpracování lnu a konopí, přičemž se v případě konopí vžil v některých oblatech jižních Čech i výraz konopice. Užíván je ovšem i termín suška nebo obecný název sušárna lnu a konopí.

Pěstování lnu a konopí má na území dnešní České republiky poměrně dlouhou tradici. Například len byl již od konce 18. století pěstován i ve vysokých polohách Krkonoš.

Umístění sušáren lnu a konopí

Z důvodu vysokého požárního rizika v průběhu sušení a zpracování stávaly pazderny v zahradě mimo ostatní stavby usedlosti nebo dokonce až za vesnicí. Pazderny mohly být v majetku obce nebo bohatších rolníků.

V některých případech probíhalo zpracování lnu i po domácku a stavby sušáren mají podobu malé chalupy, stojící opět vzadu za usedlostí nebo na okraji vesnice z důvodu zákazu vykonávat tuto činnost v domech ve vsi. Stavby pazderen mohly posloužit i k bydlení nejchudších vrstev obyvatel.

Interiér a vybavení pazderny

Vnitřní vybavení pazderen tvořila velká zděná pec, na které se len nebo konopí sušilo. Sušení na peci předcházela sklizeň, po které následovalo rosení nebo máčení rostlin.

V pazderně vysušené stonky ručně zbavené paliček se semeny pomocí železného hřebene zv. drhlen následně procházely opakovaným lámáním a třením, při kterém se oddělovala lýko a dužina od dřevnaté části stonku. K tomuto často docházelo při umělém osvětlení, zvyšujícím právě riziko vzniku požáru.

Zpracování lnu a konopí

Výše uvedeným postupem získaná lněná nebo konopná vlákna procházela dalším zpracováním až po výrobu lněných nebo konopných výrobků, zatímco lněné nebo konopné semeno bylo lisováno v olejnách.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Sušení přadných rostlin – sušárny, pazderny, konopice © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru