Olejny, též lisovny oleje – lisování semen lnu, konopí, bukvic atd.

Olejna sloužila k výrobě oleje lisováním z lněného či konopného semene. Vedle tohoto mohly být lisovány rovněž bukvice nebo švestková jádra a v menší míře i řepa, mák, ořechy nebo slunečnice.

Olejny, lisovny oleje či zábojny

foto: Olejna na vodní pohon

Vodní olejna sloužící k lisování

Stavba vodní olejny z Damašku u Pusté Rybné, pocházející původem z konce 18. století. Některé z konstrukcí a prvků jsou již mladšího provedení.
Skanzen Vysočina – Veselý Kopec, okres Chrudim, Foto © MaČefotogalerie

Olejny byly budovány jako samostatné jednoprostorové stavby převážně zděné konstrukce nebo jako prostory přidružené k hospodářské stavbě primárně jiné funkce. Pro olejny se užívalo též výrazu záboj či zábojna nebo obecný výraz lisovna oleje.

Vodní a ruční pohon

Podle pohonu vnitřního zařízení můžeme rozlišit olejnu na vodní nebo ruční pohon. Olejny poháněné vodou byly se souhlasem vrchnosti zřizovány u vodních mlýnů.

Od 1. poloviny 19. století jsou v zemědělských usedlostech nebo jejich blízkosti stavěny i rolnické olejny poháněné lidskou silou. Přestože bylo olejnictví na našem území rozšířeno již dříve, k největšímu rozmachu dochází v průběhu 18. a 19. století.

Interiér a vybavení olejny

Vnitřní vybavení olejny tvoří dřevěný šroubový lis podobný lisu vinařskému nebo mladší páková či kombinovaná technická zařízení sloužící téže funkci. Dále jsou zde stoupy, pražící plotna a nejrůznější nádoby a náčiní.

Lněný a konopný olej

Namáhavý postup zpracování nejdříve spočíval v rozdrcení lněného nebo konopného semene ve stupě. Takto vzniklá moučka se navlhčila v dřevěných neckách zv. troky a po určitém množství se za stálého míchání upražila na plotně. Následně se upražená moučka nasypala do nádoby s dvojitým dnem zv. pernica a opatřené podle množství nasypané moučky např. dřevěnými okovanými zátkami. Nakonec se naplněná pernica vložila mezi trámy šroubového lisu ovládaného pomocí velkého kola a stlačujícího posuvné dno i zátky dovnitř. V důsledku takto vyvozeného tlaku docházelo k postupnému vytlačování lněného nebo konopného oleje, vytékajícího do předem připraveného korýtka.

Výrobky z oleje

Lněný olej byl používán ke svícení nebo jako přísada do kolomazi a barev. V době půstu sloužil jako omastek a k tomuto účelu je užíván dodnes. Konopný olej je používán rovněž v potravinářství nebo kosmetice – výroba mýdel, mastí nebo barev. Po vylisování zbylé pokrutiny jsou zkrmovány – jadrné krmivo.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Olejny – lisovny oleje © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru