Výrobky ze lnu a konopí – předení, tkaní a lněné či konopné výrobky

V pazdernách získaná lněná nebo konopná vlákna jsou používána zejména k výrobě příze. Přízí rozumíme délkovou textilii (provazec) oproti textilii plošnou (látku), dále dělenou na netkanou či tkanou (tkanina).

Vlákna, koudel a pazdeří

V průběhu částečného zpracování setého lnu nebo konopí (zvaného dnes technické) v pazdernách se kromě rostlinných vláken odděluje i druhotný materiál vysoké hořlavosti – koudel a pazdeří.

K jeho úplnému odstranění dochází při tzv. vochlování, jehož účelem je získání jemnějších vláken. Ruční volchování na prkně s ocelovými hroty zv. vochle později nahrazují vochlovací stroje.

Ruční a strojní zpracování

Takto připravená lněná nebo konopná vlákna jsou určena k předení (příze) nebo tkaní (tkanina). Ruční předení na kolovrátku střídají přadné stroje a tkaní na tkalcovských stavech stroje tkalcovské.

V horských oblastech Českomoravské vrchoviny a zejména Krkonoš navazuje od 19. století na tradici domáckého předení a tkaní průmyslová výroba – manufaktury a textilní továrny (přádelny lnu a textilky).

Použití vláken, koudele a pazdeří

V současnosti jsou tradiční šité výrobky z lněné či konopné tkaniny nahrazovány levnějšími z bavlny (získávané z chmýří bavlníku) nebo umělých vláken.

Oproti vláknům tvořila koudel a pazdeří víceméně „odpadní“ materiál užívaný jako podestýlka pro hospodářská zvířata nebo topivo. Později je lněné či konopné pazdeří určeno i k dalšímu zpracování (celulóza pro papírny, izolační materiál).

Více informací o přadných rostlinách lze nalézt v heslech len, konopí, koudel a pazdeří na stránkách Wikipedie, ze kterých byly čerpány rovněž některé informace sloužící k sepsání odstavců o postupu zpracování lnu a konopí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Zpracování přadných rostlin a výrobky ze lnu a konopí © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru