Dřevěné a zděné klenuté brány ve středních Čechách se štítovými nástavci a štukovou výzdobou

Brány středních Čech – dřevěné a zděné brány vjezdu do dvora

Vjezd do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech je uzavírán ohradní zdí s branou. Starší dřevěné brány se nedochovaly, dochovány jsou pouze brány zděné konstrukce.

Dřevěné brány

Starší dřevěné brány se ve středních Čechách nedochovaly. Na jejich skutečnou mohou odkazovat pouze historické prameny. S jistou mírou nepřesnosti můžeme využít rovněž srovnání s dřevěnými branami dochovanými ojediněle v jiných regionech ČR, které se obvykle vyznačují rámovou konstrukcí krytou stříškou převážně sedlového tvaru.

Zděné brány

foto: Zděná brána s výzdobou

Víska - zděná klenutá brána s výzdobou

Náročně architektonicky řešená vjezdová brána zděné konstrukce. Střední štítový nástavec proláklého tvaru je opatřen ve štuku provedenou datací 1838.
Víska, okres Mladá Boleslav,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Důvodem poměrně rychlého zániku dřevěných bran byla vlna zděných přestaveb, ke kterým ve středních Čechách i jinde docházelo od 1. poloviny 19. století. Právě z této doby také pochází většina dnes dochovaných zděných bran, jimiž byla postupná přestavba celých zemědělských usedlostí zpravidla započata.

Brány s nástavci

Z důvodu pohledové exponovanosti z veřejného prostoru se brány a dřevěná vrata vyznačují náročným architektonickým řešením a řemeslným provedením. U bran se projevuje především samotným tvarem klenuté brány i častého štítového nástavce krytého již pálenou krytinou (prejzy nebo tašky).

Zděné nástavce brány opatřené drobnými kamenickými nebo keramickými prvky jsou s oblibou formovány dynamickými barokními tvary, zatímco na domech již převládá umírněnější statické řešení a z prostředí města postupně přicházející klasicistní tvarosloví.

Štuková výzdoba

Charakteristickým znakem architektonicky nejvýraznějších klenutých bran je rovněž bohatá štuková výzdoba, obsahující v řadě případů i dataci a popisné číslo usedlosti.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – dřevěné a zděné brány © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *