Brány středních Čech – dřevěné a zděné brány vjezdu do dvora

Vjezd do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech je uzavírán ohradní zdí s branou. Starší dřevěné brány se nedochovaly, dochovány jsou pouze brány zděné konstrukce.

Dřevěné brány

Starší dřevěné brány se ve středních Čechách nedochovaly. Na jejich skutečnou mohou odkazovat pouze historické prameny. S jistou mírou nepřesnosti můžeme využít rovněž srovnání s dřevěnými branami dochovanými ojediněle v jiných regionech ČR, které se obvykle vyznačují rámovou konstrukcí krytou stříškou převážně sedlového tvaru.

Zděné brány

foto: Zděná brána s výzdobou

Víska - zděná klenutá brána s výzdobou

Náročně architektonicky řešená vjezdová brána zděné konstrukce. Střední štítový nástavec proláklého tvaru je opatřen ve štuku provedenou datací 1838.
Víska, okres Mladá Boleslav,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Důvodem poměrně rychlého zániku dřevěných bran byla vlna zděných přestaveb, ke kterým ve středních Čechách i jinde docházelo od 1. poloviny 19. století. Právě z této doby také pochází většina dnes dochovaných zděných bran, jimiž byla postupná přestavba celých zemědělských usedlostí zpravidla započata.

Brány s nástavci

Z důvodu pohledové exponovanosti z veřejného prostoru se brány a dřevěná vrata vyznačují náročným architektonickým řešením a řemeslným provedením. U bran se projevuje především samotným tvarem klenuté brány i častého štítového nástavce krytého již pálenou krytinou (prejzy nebo tašky).

Zděné nástavce brány opatřené drobnými kamenickými nebo keramickými prvky jsou s oblibou formovány dynamickými barokními tvary, zatímco na domech již převládá umírněnější statické řešení a z prostředí města postupně přicházející klasicistní tvarosloví.

Štuková výzdoba

Charakteristickým znakem architektonicky nejvýraznějších klenutých bran je rovněž bohatá štuková výzdoba, obsahující v řadě případů i dataci a popisné číslo usedlosti.

Pilířové vjezdy středních Čech – dřevěné a zděné brány vjezdu do dvora

Kromě zděných bran jsou často zajímavě řešeny rovněž mladší pilířové vjezdy včetně nejjednoduššího řešení vjezdu s tesanými krajními sloupky.

Pilířové vjezdy

Mladší vjezdy do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti jsou zpravidla řešeny jako pilířové vjezdy, s nimiž se kromě středních Čech můžeme samozřejmě setkat i v ostatních regionech ČR. Základem tvarově a konstrukčně jednoduchého řešení jsou dva z kamene nebo později cihel vyzděné pilíře, na kterých jsou uloženy dřevěné trámy shora kryté zdivem a taškami.

Kamenné sloupky

foto: Kamenný sloupek vjezdu

Vinice - sloupek k uchycení vrat vjezdu

Sloupek k upevnění vrat uzavírajících hospodářský dvůr. Horní část opatřena profilováním a hlavicí.
Vinice, okres Nymburk,
Foto: © MaČe • fotogalerie

V řadě pozdějších případů jsou vodorovné trámy zcela vynechány a zděné pilíře nahrazují tesané sloupky, které jsou umístěné po stranách vjezdu do prostoru hospodářského dvora.

V některých případech jsou tesané sloupky vjezdu opatřeny profilovanými hlavicemi a datací, zpravidla do 2. poloviny 19. století.

Betonové sloupky

Později jsou používány rovněž sloupky předem vyrobené jako betonové prefabrikáty.

Vjezdová vrata

Kromě konstrukce vjezdu se zjednodušují rovněž samotná dvoukřídlá vrata, kotvená do sloupků pomocí kovových prvků s maticemi často ještě čtvercového tvaru. Křídla vrat mohou být dřevěná, nejčastěji prostého svislého kladení prken či latí, nebo již plechová.

Autor textu a fotky ke kapitole Střední Čechy – dřevěné a zděné brány © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru