Hornické muzeum v Příbrami na Březových Horách

K souboru technických památek (důl Vojtěch, důl Ševčiny a další) je na svahu k Podlesí volně připojen areál zděných hornických domků z 19. století s hospůdkou Na vršíčku. V domě s dochovanou černou kuchyní je instalován interiér a bydlení hornické rodiny na přelomu 19. a 20. století. Součástí muzea jsou rovněž roubené hornické domky (lit. 016: J. Vařeka, str. 64/).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

http://www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/exbh/exbh.html

Přejít nahoru