Areál panských staveb v Přerově nad Labem – bednárna se starou školou, myslivna a brány

Druhý areál Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem je situován, stejně jako roubené chalupy, přímo naproti hlavnímu vstupu. Základem jsou původní panské stavby náležející ke zdejšímu zámeckému areálu. Mezi tyto stavby náleží bednárna se starou školou a bývalá myslivna.

Bednárna a stará škola

foto: Panské stavby v Přerově n./L.

Panská bednárna se starou školou v Přerově nad Labem

Na původním místě stojící bednárna se starou školou a v pozadí bývalá panská myslivna.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

Objekt bednárny se starou školou je rozlehlá přízemní stavba okapové orientace. Osvětlovací otvory ve zděných stěnách jsou opatřeny osmitabulkovými okny a nenáročnou výzdobou několika okenních os. Stavba je zastřešena vysokou střechou krytou dřevěným šindelem.

Panská myslivna

Stejně orientované je rovněž hlavní křídlo bývalé panské myslivny, vystavěné nad úhlovým půdorysem před polovinou 19. století. Oproti venkovským domům se myslivna odlišuje nejen architektonickou formou určovanou patrovým uspořádáním a valbovou střechou, ale rovněž oboustranným topeništěm se dvěmi komínovými tělesy. Náročnější je rovněž výzdoba průčelí, na kterém nachází kromě říms a orámování oken šambránami uplatnění další dekor (malba, sluneční hodiny).

Zděné brány

foto: Panská myslivna a brána

Bývalá panská myslivna s přistavěnou vjezdovou branou

K panské myslivně přistavěná zděná klenutá brána pocházející od statku z Kozovaz a datovaná rokem 1793.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

K panské myslivně s hospodářským dvorem jsou po obou stranách přistavěny původem starší klenuté brány. Zděné brány pocházející ze statků z Kozovaz a Kout se vyznačují neobyčejně náročným tvarováním štítových nástavců.

Starší je vlevo situovaná brána z Kozovaz, datovaná ve vrcholovém klenáku do závěru 18. století. Mladší z bran vystavěná jako kopie brány z Kout je datována do závěrečného období 1. třetiny 19. století.

Veřejná studna a socha

Prostor před panskými stavbami dotváří veřejná studna z Dobrovice a socha sv. Jana Nepomuckého z Poděbrad.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem – panské stavby © Martin Čerňanský

Přejít nahoru