Skanzen Příkazy u Olomouce – Hanácký skanzen v Příkazích

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami.

foto: Příkazy u Olomouce

Západní část obce Příkazy na mapě stabilního katastru z roku 1834

Mapa stabilního katastru z roku 1834 zachycující zděné domy a hospodářské stavby hanáckých gruntů s vyjímkou stodol v zadní části zahrad.
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Hanácký skanzen

Vlastní historie skanzenu nebo přesněji muzea zřízeného v původních objektech doplněných o další stavby spadá do závěru 20. století. V nynějším rozsahu byl hanácký skanzen v Příkazích otevřen veřejnosti roku 1994, předtím roku 1990.

Areál skanzenu je ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. V roce 1995 byla část obce Příkazy prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury, zahrnující jak veřejnosti přístupné stavby hanáckého skanzenu tak řadu objektů sloužících nadále pro trvalé bydlení.

Areál Hanáckého skanzenu v Příkazích

foto: Skanzen v Příkazích

Hanácký skanzen v Příkazech na ortofotomapě

Ortofotomapa západní části obce Příkazy s hanáckými grunty. Do zadní části zahrad byly umístěny zanikající špaletové stodoly, nahrazující ještě starší dřevěné stodoly.
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČefotogalerie

V současné době je skanzen v Příkazích u Olomouce tvořen památkově chráněnou usedlostí č.p. 54 – tzv. Kameníčkův grunt včetně špaletové stodoly a několika přilehlými zahradami, na jejichž parcelách jsou umístěny další špaletové stodoly.

Návštěvníci hanáckého skanzenu se mohou seznámit nejen s tradiční architekturou oblasti, ale rovněž se životem na Hané v období přelomu 19. a 20. století. Více informací bude uvedeno na stránce o expozici a kulturních akcí konaných v Hanáckém skanzenu.

Kameníčkův grunt č. p. 54

Základem hanáckého skanzenu v Příkazích se stala usedlost č.p. 54 – tzv. Kameníčkův grunt. Usedlost se skládá ze zděného domu, dvorního hospodářského křídla a špaletové stodoly situované vzadu v zahradě.

foto: Kameníčkův grunt

Kameníčkův grunt v Hanáckém skanzenu v Příkazích u Olomouce

Pohled ze zahrady na dvorní část hanácké usedlosti č.p. 54, tzv. Kameníčkova gruntu. Na dům okapové orientace kolmo navazují bývalé chlévy. Dvůr je uzavírán stěnou dnes již neexistující hospodářské stavby
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Dům z režných cihel
  2. Patro domu z režných cihel
  3. Střecha domu krytá šablonami
  4. Chlévy a hospodářský dvůr
  5. Špaletová stodola a ohradní zeď

Dům z režných cihel

Zděný dům v podobě pocházející ze 2. poloviny 19. století se vyznačuje v oblasti typickou okapovou orientací ve vztahu k veřejnému prostranství. Na podélném uličním průčelí patrového uspořádání nalezlo výrazného uplatnění užití režných pálených cihel, střídajících se s výplněmi otvorů majících segmentové záklenky. Kromě pálených cihel jsou užity rovněž cihly nepálené a zvláště na spodní část stavby odolný kámen.

foto: Kameníčkův grunt

Průjezd do dvora Kameníčkova gruntu v Příkazech

Průjezd do dvora hanáckého gruntu, vymezený shora cihelnými pasy vynášejícími podlahu sýpkového patra.
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČe • fotogalerie

Nad obytným přízemím se nachází patro se sýpkovými komorami, překrývajícími u starších hanáckých domů původně volný vjezd do hospodářského dvora. Stropy v přízemí i patře jsou trámové, s využitím cihelných pasů v prostoru nad vjezdem.

Střecha domu

Šablonami krytá střecha sedlového tvaru je nesymetrického profilu, klesajícího u dvorního průčelí v důsledku dvoutraktového řešení půdorysu až na úroveň přízemí.

Chlévy a hospodářský dvůr

Přízemního uspořádání je rovněž později přestavěné dvorní křídlo bývalých chlévů. Hospodářský dvůr je uzavírán zdí náležící k dnes již zaniklému hospodářskému objektu.

Stodola a ohradní zeď

Zcela vzadu v zahradě stojí špaletová stodola krytá valbovou střechou se šindelovou krytinou. Za stodolou je prostor usedlosti uzavírán ohradní zdí z nepálených cihel na kamenné podezdívce. Koruna ohradního zdiva je kryta břidlicí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hanácký skanzen Příkazy u Olomouce a kameníčkův grunt Příkazy u Olomouce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru