Muzea a národopisné sbírky – seznam národopisných muzeí v ČR

Na území České republiky je zřizována a provozována řada národopisných muzeí, představujících veřejnosti mimořádně hodnotné sbírky tradiční lidové kultury. Vedle stálých expozic pořádají muzea i početné krátkodobé výstavy a další kulturní akce.

Národní muzea – národní muzeum v Praze, Brně a Opavě

Svá národopisná oddělení mají i všechna největší muzea v zemi, přičemž národopisné sbírkové fondy často náleží k zakládajícím a početně nejobsáhlejším. Příkladem uveďme Národní muzeum v Praze nebo muzea v Brně či Opavě.

Krajská, městská, regionální a oblastí muzea

Neméně důležitá jsou rovněž krajská nebo městská muzea, stejně jako regionální nebo oblastní muzea včetně muzeí provozovaných soukromě.

Vlastivědné sbírky a národopisné expozice

Prozatím zdaleka neúplný přehled se zaměřuje pouze na vlastivědné sbírky a národopisné expozice, zpřístupněné zejména v muzeích našich měst a městeček. Sbírkové předměty jsou samozřejmě uloženy také ve skanzenech lidové architektury a v jednotlivých kulturních památkách lidové architektury přístupných veřejnosti a situovaných v městském a zejména venkovském prostředí.

Seznam národopisných muzeí ČR, sbírky a expozice lidové tvorby

NÁZEV MUZEA | Lokalita

Národní muzeum Praha, Národopisné oddělení HM | Kinského vila na Smíchově

Původem samostatné Národopisné muzeum českoslovanské, později spojeno s Národním muzeem. V současné době jako Národopisné oddělení Historického muzea, spadajícího pod Národní muzeum Praha.

Národopisné oddělení sestává z několika rozsáhlých a původem samostatných sbírek. Mezi nejvýznamnější přitom náleží sbírky určené pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895, dále Náprskova sbírka určená pro České průmyslové muzeum a sbírka Muzea Království českého určená pro Všeobecnou zemskou jubilejní výstavu v Praze roku 1891. Informace o vlastní expozici, jednotlivých sbírkách a kulturních akcích pořádaných Národním muzeem v Praze nalezete na stránce :: Národopisné oddělení Národního muzea v Praze.

Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova | Zámek Kačina

V Muzeu českého venkova spadajícího pod Národní zemědělské muzeum a sídlícího na zámku Kačina u Kutné Hory jsou uloženy sbírky, které se vztahují k historii a současnosti českého venkova, zemědělství a potravinářství.

Venkovským řemeslům, pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat je věnován jeden ze tří prohlídkových okruhů. Muzeum každoročně pořádá Cukrářskou pouť a Podzimní Chotkovské slavnosti. Informace o vlastní expozici a kulturních akcí Národního zemědělského muzea nalezete na stránce :: Muzeum českého venkova na zámku Kačina.

Národní zemědělské muzeum, Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny | Valtice

Doplnit

Městské muzeum | Volyně

Městské muzeum ve Volyni sídlí ve zdejší středověké tvrzi, později sloužící jako sýpky a situované na místě staršího opevněného sídla.

V muzeu nalezneme informace k počátkům historického osídlení Volyňska včetně výsledků řady archeologických průzkumů a rovněž národopisnou expozici. Sbírkové předměty zastupuje především malovaný lidový nábytek (skříně a truhly) a další vybavení domových interiérů.

Nechybí ani historické fotografie lidové architektury z okolí Volyně, v typickými jihočeskými zděnými štíty.Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Městské muzeum ve Volyni.

Karlovské muzeum | Velké Karlovice

Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích sídlí v bývalém kupeckém domě a fojství stojícím nedaleko farního kostela.

Základem je valašská národopisná expozice a expozice věnovaná historii obce a okolí. Návštěvníci se mohou seznámit se získáváním a opracováním dřeva či výrobou sýra, stejně jako shlednout k tomu používané náčiní a nářadí. Informace o vlastní expozici a kulturních akcí včetně fotografií nalezete na stránce :: Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích.

Vlastivědné muzeum | Vísecká rychta | Kravaře

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pobočka v Kravařích, sídlí ve Vísecké rychtě situované v místní části Víska.

Vísecká rychta je původem dům rychtáře V. Kerna pocházející z konce 18. století a svou velikostí představuje největší roubenou obytnou stavbu v Čechách. Ve Vísecké rychtě je umístěna expozice lidového bydlení, architektury, umění a života na vesnici v severních Čechách. Podrobnější Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Vlastivědné muzeum v Kravařích.

Městské muzeum | Na Bělišti | Železný Brod

Národopisná expozice Městského muzea v Železném Brodě sídlí Na Bělišti, představující největší roubenou stavbu města situovanou při vodním toku Žernovník v severní části památkové zóny.

V objektu pocházejícím z počátku 19. století původně byla plátenická, soukenická a koželužná dílna. V současnosti jsou v interiéru tématické expozice zaměřené na určitou oblast historie Železného Brodu a okolí. Expozice tak přibližují místní architekturu a plastiky, stará řemesla a cechy, lidové Betlémy atd. Dále geologický vývoj Železnobrodska v souvislosti s těžbou železné rudy. Další informace o expozici a fotografie jsou na samostatné stránce :: Městské muzeum v Železném Brodě.

Muzeum Kroměřížska | Rymická tvrz | Rymice

Expozice větrných mlýnů atd. Podrobnější Informace o vlastní expozici včetně fotografií nalezete na stránce :: Muzeum Kroměřížska v Rymicích

Dále budou přidána tato muzea zaměřující se na tradiční lidovou kulturu:

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Krajské muzeum Karlovarského kraje

Městské muzeum ve Volarech
Muzeum Českého ráje Turnov
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Kyjov
Muzeum Těšínska
Muzeum Novojičínska

Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Teplicích

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Autor textu a fotodokumentace Muzea a národopisné sbírky v ČR © Martin Čerňanský

Přejít nahoru