Špaletové stodoly ve skanzenu v Příkazích u Olomouce – areál hospodářských staveb

Kromě zahrady Kameníčkova gruntu jsou památkově chráněné stodoly umístěny rovněž v zahradách sousedních usedlostí. Před špaletovými stodolami stávaly v zadní části zahrad ještě starší stodoly dřevěného provedení.

foto: Špaletové stodoly

Špaletové stodoly v hanáckém skanzenu Příkazy u Olomouce

Špaletové stodoly v zadní části zahrad hanáckých usedlostí. Stavby kryjí střechy sedlového nebo valbového tvaru.
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČe • fotogalerie

Špaletové stodoly

Výskyt podélně průjezdných špaletových stodol je regionálně omezen právě na oblast Hané, kde v období 1. poloviny 19. století náleží k svébytnému stavebnímu projevu.

Jejich název je odvozen od špalet, představujících zde vně rozbíhavé stěny umožňující snadnější vjezd vozu s obilím na mlat. Vlastní vjezdová vrata jsou tak zapuštěna hluboko za půdorysným obvodem stavby. Vzniklý prostor vně stavby a překrytý střechou sloužil k ukládání snopů.

Materiál na stavbu špaletových stodol

foto: Špaletové stodoly

Špaletové stodoly v zahradách hanáckých usedlostí

Špaletové stodoly se stěnami zděnými z nepálených cihel a střechami krytými šindelovou nebo břidlicovou krytinou.
Hanácký skanzen Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČefotogalerie

Špaletové stodoly na Hané jsou vystavěny z nepálených cihel na kamenné podezdívce. Římsová část koruny zdiva je zpravidla provedena z pálených cihel. Hospodářské stavby stodol jsou zastřešeny střechami valbového nebo sedlového tvaru s nízkou valbičkou.

Jako střešní krytiny je užito především šindele nebo břidlice, nahrazujících rovněž užívanou doškovou krytinu. V případě sedlových střech jsou štíty provedeny z tyčoviny omazané hliněnou mazaninou.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Špaletové stodoly ve skanzenu Příkazy u Olomouce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru