Příkazy u Olomouce – Hanácké grunty s domy se žudry

Obec Příkazy je hanácká vesnice středověkého původu, založená v blízkosti královského města Olomouc. Nejhodnotnější část obce byla roku 1995 prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury.

mapa: Mapa stabilního katastru

Historická mapa stabilního katastru zachycující obec v 1. polovině 19. století

Historická mapa obce z roku 1834, zachycující stavby spalného i nespalného provedení. V prostoru Za humny protíná pole císařská silnice do Olomouce.
Obec Příkazy, okres Olomouc, Historická mapa © ČÚZK

Pomoraví

Nedaleko obce Příkazy protéká řeka Morava, kolem které byla v úseku od Mohelnice po Olomouc prohlášena CHKO Litovelské Pomoraví. V daleko rozsáhlejší oblasti celého Pomoraví byla objevena řada archeologických nálezů, neboť nejstarší osídlení kraje i první stezky postupovaly právě podél toku řeky Moravy.

Obec a hanácké grunty

Historickou obec Příkazy u Olomouce charakterizuje protáhlý ulicový půdorys, jehož osou je místní komunikace. Po obou stranách středové komunikace jsou situovány hanácké grunty s okapově orientovanými domy. Na východním a severozápadním okraji se již před polovinou 19. století rozvinula mladší domkářská zástavba drobnějšího měřítka.

Dochované dřevěné, převážně však již hliněné nebo z pálených cihel vyzděné domy a hospodářské stavby gruntů pocházejí z období 17. až 19. století.

Domy se žudry

foto: Hanácký dům se žudrem

Hanácký dům se žudrem v obci Příkazy u Olomouce

Zástavba obce domy okapové orientace. Vlevo dům se vstupním žudrem, jehož přízemí je otevřeno klenutými otvory zatímco patrová komora prolomena
jen větracími štěrbinovými otvory.
Obec Příkazy, okres Olomouc, Foto © MaČefotogalerie

Mezi nejvýznamnější stavby v obci Příkazy i širší oblasti Hané náleží domy se žudry. Stavební historie hliněných domů doplněných o žudro náleží, stejně jako roubené konstrukce, k nejstarší vrstvě místní zástavby.

Dle provedených průzkumů lze usuzovat, že samotné stavební útvary žudrů jsou vývojově mladšího původu než vlastní domová jádra. Přesto se žudry od 2. poloviny 18. století stávají typickým znakem řady hanáckých domů, jejichž souvislou uliční frontu člení. Z poměrně početného množství žudrů, často doprovázených předzahrádkami, se jich do současnosti dochovalo poskromnu. Například v Příkazech poslední dva, přestože mapa SK z roku 1834 jich v obci zobrazuje ještě přes třicet.

Hospodářské stavby

Na domy okapové orientace a v současnosti již převážně patrového uspořádání navazují hospodářská křídla tvořená přízemními objekty chlévů apod. Ve většině případů je dvůr uzavírán dalším zděným objektem hospodářské funkce a úhlová dispozice usedlostí přerůstá do trojkřídlého půdorysu.

Stodoly v zahradách

V zadní části zahrady, odděleně od staveb soustředěných po obvodu hospodářského dvora, jsou situovány stodoly. Na rozdíl od ostatních staveb obci se stodoly vyznačují v 1. polovině 19. století ještě hořlavým provedením, znázorněném na mapě stabilního katastru žlutou barvou. Zahrady hanáckých gruntů jsou zpravidla vymezeny nízkými ohradními zdmi, na které bylo užito hliněných válků, kamene a později pálených cihel.

Historická zástavba obce Příkazy je v jihovýchodní části doplňována o další objekty sloužícími pro účely hanáckého skanzenu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hanácký skanzen Příkazy u Olomouce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru