Trámové stropy se záklopem a konstrukce trámových stropů se záklopy

Na spotřebu dřeva náročné povalové stropy nahrazují stropy prováděné již výhradně z opracovaných trámů kladených ve větších vzdálenostech od sebe – trámové stropy.

Trámové stropy s deskovým záklopem

Na většině našeho území navazovaly mladší stropy na již zmíněný systém starších stropů s příčnými hraněným trámy. Hraněné trámy měly nadále jednoduché zpracování s obvyklým okosením, pouze povalový záklop byl od 17. století nahrazován záklopem z překládaných desek.

Záklop z překládaných desek

Překládané desky byly kladeny na příčné trámy kolmo, v obytné místnosti vesnického domu tedy ve směru podélné osy stavby. Obdobně jako na hraněných trámech se i na spodních záklopových deskách často uplaťnovalo jednoduché opracování s typickým okosením viditelné hrany.

Samotné záklopové desky byly zpravidla krátké, vždy jen mezi trámy, do nichž se pro jejich usazení vydlabával systém polodrážek. Horní záklopové desky bývaly delší, někdy průběžné na celou délku místnosti, zpracovávané i úsporně s ohledem na to, že viditelná z nich byla zpravidla spodní líc mezi okraji spodních desek. Strop byl shora opět chráněn izolační vrstvou hliněné mazaniny.

Záklop z desek na sraz

Zejména v podružnějších prostorech se užívaly i jednodušší záklopy s deskami kladenými na sraz, se sparami případně krytými lištami, které mohly být i profilované.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru