Dřevěné stropy povalové a trámkové s fošnami

Mezi nejstarší dochované stropní konstrukce nejpozději středověkého původu náleží celodřevěné povalové stropy včetně tzv. roubené klenby.

Povalové stropy

Povalový strop představuje nejstarší známý typ stropu, doložený ze středověku na stavbách všech sociálních vrstev.Svou masivností a skladbou odpovídá tehdy nejobvyklejší (roubené) konstrukci stěn.

Povaly a hraněný trám

Jeho základní typ má vždy povaly (nehraněné kuláče) o průměru často ne menším než profily užité ve stěnách (nejméně 20 cm), kladené ve směru podélné osy stavby a uprostředpodepřené jednímhraněným trámem. Středový hraněný trám mívá obvyklé okosení s výběhy vzdálenými 20-25 cm od stěny, provedenými někdy také v jeho středu, kde se tím vytvoří zvýrazněná širší ploška, vyhrazená zpravidla některé variantě výzdobného motivu kružítkové růžice.

Mechová vycpávka a mazanina

Ke konstrukci patří stejně jako u roubení tepelným ztrátám zabraňující mechová vycpávka mezer s mazanicovým spárováním na pohledové straně a na rubu důkladná protipožární a tepelná izolace z vrstvy hliněné mazaniny.

Povalové „klenby“

Kromě plochých povalových stropů náleží mezi velmi staré až archaické stropní konstukce klenuté povalové stropy, dochované v případě jizeb zcela ojediněle.

Roubené valené klenby

Pro středověké období v městském i vesnickém prostředí máme u obytných místností opět doloženou zcela nebo zčásti klenutou variantu povalového stropu – tedy roubenou valenou klenbu, doprovázenou vnější ochrannou hliněnou omazávkou.

Trámové stropy

V jižních oblastech Čech a Moravy sousedících s Podunajím se ve středověku uplatňoval poněkud jiný, na zpracování náročnější typ stropu, který se objevuje i na bohatších vesnických stavbách. Schéma jeho skladby zůstává obdobné povalovému stropu – s jedním (později opět i více) nosným hraněným nebo jinak profilovaným trámem nebo trámy.

Trámky a desky

Samotný strop tvoří systém slabších, poměrně blízko sebe položených trámků, do jejichž polodrážek jsou shora osazeny desky (fošny). Kladou se ve stejném směru jako záklopové trámky, mezi nimiž se tedy vždy nachází pouze jedna deska a skladba záklopu připomíná záklop povalový.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru