Trámové stropy se sníženým záklopem

Kromě běžných trámových stropů se v tesařsky mimořádně vyspělém prostředí severočeských dřevěných měst v 18. století uplatňovala i varianta trámového stropu s nižší konstrukční výškou.

Stropy se zapuštěným záklopem

Tato zajímavá a technologicky velmi náročná varianta trámového stropu s překládaným deskovým záklopem byla propracovaná do ploššího a jemnějšího vzhledu ve skladbě záklopu i umístění záklopu vůči trámům.

Spodní záklopové desky měly pro usazení horních desek polodrážky, takže výšková diference představovala pouze polovinu tloušťky desek, a celá soustava záklopu byla vsazena do bočních drážek zhruba v polovině trámu, který byl tudíž po stranách vyžlaben.

Diagonálně kladené záklopové desky

Vyskytuje se i virtuózní šikmé kladení záklopových desek vůči trámům, prováděné v jednotlivých polích stropu střídavým způsobem. Vzdálenost mezi jednotlivými trámy stropů s deskovými záklopy odpovídala vzdálenostem krokví v jednotlivých vazbách krovu.

Profilace trámů a desek

Profilace trámů i spodních záklopových desek je v této oblasti a v této době zvlášť náročná, s vícenásobným řazením výžlabků, pokrývajícím značnou část povrchu stropu.

Násyp nebo hliněná mazanina

Prostor nad záklopem byl vyplněn násypem nebo hliněnou mazaninou, na horní líc trámů se pokládala podlaha patra či půdy.

Stropní a vazné trámy

Z toho vyplývá, že u stropů tohoto typu se ještě běžně setkáváme s propojením obou konstrukcí – stropní trámy jsou současně vaznými trámy krovu. Teprve později a pod vlivem protipožárních nařízení se obě konstrukce od sebe oddělují, přičemž krovy přecházejí na úsporné řešení s vaznými trámy pouze v plných vazbách.(lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru