Obklady z břidlice nebo šablon – uvolnění a poškození obkladů

Kromě venkovních nátěrů na dřevo jsou poškozením klimatickými vlivy vystaveny rovněž obklady. Obdobně jako obklady z břidlice jsou povětrnosti vystaveny rovněž obklady provedené z mladších vláknocementových šablon. Poškození se může shodně týkat samotných šablon nebo použitých spojovacích prostředků.

Břidlice

Poškození a degradace obkladů z břidlice

Poškození obkladu v důsledku uvolnění šupin a degradace kamene odlupováním povrchových vrstev (foto: MaČefotogalerie).

Uvolnění šupin

U venkovních obkladů provedených z břidlice zejména na štítovém průčelí domů je poměrně častým problémem uvolnění šupin. Kromě pohledového narušení obkladu vyznačujícího se často náročnou ozdobnou skladbou je největším rizikem následné zatékání. To může způsobit nepříznivé změny stavu zakrytého dřevěného podkladu a zároveň zvýšit riziko uvolňování dalších šupin.

K uvolnění jednotlivých šupin břidlice přitom zpravidla dochází vlivem koroze hřebíků. V některých případech rovněž jejich vyvikláním z bednění pod obkladem a to v důsledku působení větru a vytlučení děr. Namáhány jsou zvláště šupiny kolem otvorů nebo při okraji štítu, kde dosahuje působení povětrnosti (tlak a sání) velkých hodnot.

Poškození šupin

Méně časté je závažnější poškození šupin, k němuž dochází pouze u málo kvalitní břidlice. U této může přitom poměrně rychle nastávat zvětrávání a odlupování povrchových vrstev.

Některé zvětralé šupiny se mohou dokonce ulomit u hřebíku nebo úplně rozlomit do dvou kusů.

Mechy a lišejníky

Občasné pokrytí břidlice mechem a lišejníky nepředstavuje vážné poškození. Kromě tohoto se častěji vyskytuje při použití břidlice a zejména vláknocementových šablon na střešní krytinu domů nebo hospodářských staveb. Oproti svislému obkladu vytvářejí nakloněné střešní roviny vhodnější podmínky z hlediska vlhkosti a tedy i biologického napadení.

Šablony

Poškození a degradace obkladů ze šablon

Poškození exteriérového obkladu v důsledku uvolnění nebo poškození vláknocementových šablon. (foto: MaČefotogalerie).

Uvolnění šablon

Obdobně jako u obkladu z přírodní břidlice vede koroze hřebíků rovněž k uvolnění jednotlivých vláknocementových šablon, kryjících zpravidla štít nebo stěnu domu.

K uvolnění šablon může docházet rovněž v důsledku vytlučení děr opakovanými nárazy a sáním větru, zvláště tedy na návětrných a k těmto přilehlých stranách.

Poškození šablon

Poškození samotných šablon nebývá nikterak časté a omezuje se pouze na méně závažné pokrytí mechem či lišejníky. To bývá četnější na stinných stranách, ať již v důsledku severní orientace, tvaru objektu nebo vzrostlých stromů.

Spíše estetický charakter má změna barevnosti, projevující se zejména u nechráněných šablon vystavených působení klimatických vlivů i škodlivin v ovzduší. Ke změnám barevnosti může docházet rovněž v místě stékání vody, obarvené např. rzí. Kritickými místy jsou kontakty šablon s krycím plechem.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Obklady z břidlice a vláknocementových šablon © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru