Okna a jejich častá poškození – rámy a výplně, parapety a římsy, kování

Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek jsou poškozením ohroženy rovněž dřevěná okna a dveře. Prodloužení jejich životnosti zpravidla souvisí s vhodnou povrchovou úpravou, která nabývá u dřevěných prvků malých profilů většího významu než v případě rozměrných trámů.

Poškození dřevěných oken

Poškození dřevěných okenních říms a parapetů a koroze stavebního kování sloužícího k ukotvení rámů a křídel. (foto: MaČefotogalerie).

Parapety a římsy

K poškození zárubní okenních otvorů dochází zejména působením klimatických vlivů. Zvláště náchylné jsou přitom vodorovné předstupující části, tedy římsy a parapety.

K degradaci dřeva vlivem působení deště i sněhové pokrývky přitom dochází zvláště v případech, pokud nejsou horní plochy říms a parapetů dostatečně vyspádovány směrem od objektu. Nejprve přirozeně zaniká povrchový nátěr sloužící právě ochraně dřeva.

Římsy a parapety okenních otvorů přitom plní nejen konstrukční, ale rovněž architektonickou funkci. V řadě případů se vyznačují hodnotnou profilací často až dekorativní úrovně a je proto žádoucí usilovat o jejich zachování. V případě skutečně fyzicky dožilého dřevěné prvku je vhodné přistoupit k jeho nahrazení prvkem stejného provedení.

Okenní rámy a křídla

Při osazení oken v líci fasády jsou zvýšenou měrou vystaveny povětrnosti rovněž okenní rámy a křídla. Z tohoto důvodu bývají chráněna povrchovou úpravou, později často zanikající a již neobnovovanou. Výhodnější osazení oken v částečně chráněné poloze za lícem fasády není u roubených staveb obvyklé. Důvodem je zvýšení rizika zatékání přímo do nosné konstrukce stěny, jejíž oprava nebo částečná výměna by byla podstatně náročnější než v případě okenních rámů a křídel.

Časté poškození okenních rámů nebo křídel přestavují rovněž uvolněné kolíčky, zajišťující netuhé rohové spoje mezi jednotlivými vlysy.

Stavební kování

Kromě zániku povrchových nátěrů dochází vlivem působení klimatického prostředí rovněž ke korozi stavebního kování a jeho postupnému uvolnění.

Zvláště náchylné jsou přitom vnější závěsy, ať již rohovníkového nebo mladšího tvaru namnoze ještě v rozích doprovázeného samostatnými kovovými úhelníky. Koroze se přirozeně nevyhýbá ani toulcům vnitřních závěsů, zvláště pokud jsou bez povrchové úpravy nebo tato již pro špatnou přilnavost ke kovu zanikla.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Poškození výplní okenních otvorů © Martin Čerňanský

Přejít nahoru