Plzeňský kraj – památkové rezervace a zóny

Vesnické památkové rezervace a zóny Plzeňského kraje nejpočetněji zastupují vesnice ležící v současnosti na území krajského města Plzně nebo v jeho nedalekém okolí. Zděná a převážně přízemní zástavba je typická pro celou širší oblast Plzeňska a vyznačuje se návesním uspořádáním. Další výraznou oblastí jihozápadních Čech je oblast Pošumaví, se stavbami charakterizovanými širokými průčelími a štíty lichoběžníkového tvaru shora vymezenými střechami valbového tvaru. Neméně výraznou oblastí je rovněž území CHKO Český les a prostor západně od Domažlic – Chodsko, vyznačující se domy špýcharového typu. Na protilehlé straně Plzeňského kraje nepatrně zasahuje na jeho území rovněž přízemní roubená zástavba typická pro CHKO Křivoklátsko.

Plzeňsko

Vesnice na Plzeňsku jsou charakterizovány návesními půdorysy středověkého původu, s návesními prostory ponejvíce trojúhelníkového tvaru. Zástavba je tvořena významnými soubory lidové architektury, zpravidla doplněnými o charakteristickou mnohobokou kapličku situovanou v prostoru nevelké návsi. Zděné obytné a hospodářské stavby přízemního i patrového uspořádání se vyznačují náročnou výzdobou štítových průčelí a vjezdových bran, typickou pro širší oblast Plzeňska.

Pošumaví

Vesnická sídla z oblasti Pošumaví zastupují návesní vesnice s půdorysnou strukturou středověkého původu. Významné soubory pošumavské lidové architektury doplněné o drobné sakrální stavby představují zpravidla zděné přízemní nebo patrové stavby, s určitou převahou štítové orientace. Vnější výraz zástavby typické pro oblast Pošumaví je charakterizován zděnými branami uzavírajícími hospodárské usedlosti a širokými štíty, zkosenými nevelkými valbičkami. Vedle štítů lichoběžníkového tvaru (od starších vysokých a bedněných po mladší nízké a zděné) se můžeme setkat i s náročněji tvarovanými štíty, odrážejícími vliv styčných oblastí s jihočeskou architekturou. Starší spalná krytina je zpravidla již nahrazena vláknocementovými šablonami, zatímco na mladší konstrukce krovů je již použita pálená střešní krytina.

Chodsko

Rozlohou nevelký region se slavnou historií královských strážců hranic, reprezentovaný několika vesnicemi na Domažlicku. Starší zástavbu vesnic tvořily chodské domy tzv. špýcharového typu, charakterizované již svým půdorysným a výškovým uspořádáním. Pod společnou střechou se totiž nacházela roubená světnice i z kamene vyzděný špýchar, často zvyšující celkovou výšku stavby.

CHKO Křivoklátsko

Vesnice z oblasti CHKO Křivoklátsko, okrajově zasahující i na území Plzeňského kraje, zastupují návesní vesnice středověkého původu. Zástavba těchto vesnic je tvořena roubenými přízemními stavbami v podobě typické pro chráněnou krajinnou oblast Křivoklátska.

Autor textu a fotodokumentace Plzeňský kraj – památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru