Lisovna vína zv. búda a jiné typy – stavba, vinohradnické nářadí, lis a sudy

Lisovny vína (přesněji hroznů vinné révy) jsou nadzemní stavby nevelkých rozměrů. Sloužily ke zpracování vinné révy v období vinobraní i uskladnění malého množství vyrobeného vína.

Umístění lisoven vinné révy

Lisovny vinné révy jsou situované přímo pod svahy osázenými vinnou révou. Zde vytvářejí charakteristickou jednořadou zástavbu, vyjímečně dvouřadou. V některých případech vinohrady již zanikly a původní situace nemusí být na první pohled patrná (např. Veletiny).

Stavba lisovny vína, vinné búdy

foto: Vinařství – lisovny vína

Lisovny vína a vinařství

Vlčnov – vinné búdy s došky, Veltiny – exteriér lisovny s pálenou krytinou a interiér s komůrkou, Hnanice – lis v lisovně se sklepem
Dědictví zemědělské kultury, Foto: MaČe • fotogalerie

Lisovny drobných vinařů, známé jako vinné búdy, jsou stavby obdélníkového půdorysu a přízemního uspořádání. Jejich stěny jsou zděné z kamene nebo nepálených cihel. Vnější povrchovou úpravu tvoří obílení vápnem a sytě modrá podrovnávka (spodní soklová část).

Střecha a střešní krytina

Původní valbové zastřešení s došky bylo obvykle již nahrazeno sedlovou střechou krytou pálenými taškami.

Vinohradnické nářadí, dřevěný lis a sudy

Interiér nepodsklepené búdy tvoří dva samostatné prostory. V předním byl umístěn dřevěný lis a vinohradnické nářadí na kopání a rytí vinohradu. Zadní menšího rozměru sloužil jako komůrka pro ukládání sudů s vínem.

Lisovna vinné révy se sklepem a sýpkou

Časté bylo rovněž propojení nadzemní či částečně zapuštěné lisovny se sklepem nebo patrovou sýpkou.

Památkové rezervace s lisovnami vína

Lisovny vína jsou samozřejmě zastoupeny i mezi prohlášenými památkovými rezervacemi České republiky. Jmenovitě se jedná o Jízdou králů proslulou jihomravskou obec Vlčnov, v jejíž místní části Kojiny se nalézá mimořádný soubor těchto vinohradnických staveb. Snad ještě zachovalejší je soubor lisoven v sousední obci Veletiny, místní části Stará Hora.

Autor textu a fotodokumentace k Vinařství – lisovny vína © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru