Vinohradnické stavby a vinařské oblasti v ČR – sklepy, lisovny a domy

Nedílnou součástí krajiny formované pěstováním vinné révy jsou vinohradnické stavby. Tento specifický funkční a výrazový typ staveb nalezneme nejčastěji v blízkosti vinic nebo vinařských obcích.

Vinařské oblasti v ČR – Morava a Čechy

foto: Vinohradnické stavby

Vinohradnické stavby jižní Moravy

Havraníky – vinohrady s viničními tratěmi Vlčnov, Petrov a Pavlov – sklepy a búdy
Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČe • fotogalerie

Na území ČR rozlišujeme dvě základní vinařské oblasti – vinařskou oblast Morava a Čechy. Vinařská oblast Morava je dále dělena na mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou a znojemskou podoblast. Vinařská oblast Čechy se dělí na podoblast mělnickou a litoměřickou. Od vinařských obcích situovaných v těchto podoblastech se odvíjejí i turisticky oblíbené vinařské stezky.

Funkce a vybavení staveb

Půdorysnými a výškovými rozměry zpravidla drobné vinohradnické stavby slouží především ke zpracování vinné révy a skladování vyrobeného vína. Kromě tohoto je zde ukládáno nářadí a načiní používaného pro práci na vinohradech, resp. vinicích nebo jejich střežení.

Vinné sklepy a lisovny vína

Vinohradnické stavby regionálních forem i místních názvů nejpočetněji reprezentují vinné sklepy a lisovny vína zv. búdy, které jsou z tohoto důvodu popisovány na samostatných stránkách.

Přístřešky, kříže a kapličky

foto: Vinařská kaplička a křížek

Vlčnov - vinařská kaplička a křížek

Kovový křížek na kamenném podstavci a vinařská kaplička tradiční barevnosti opatřená datací rokem 1900.
Vlčnov, okres Uherské Hradiště, Foto © MaČefotogalerie

Mezi vinohradnické stavby můžeme řadit též drobné přístřešky jako altány či pavilóny stojící ve vinohradech nebo jejich blízkosti. Do jisté míry můžeme uvádět rovněž kříže nebo kapličky téhož umístění, pokud jejich stavba nějakým způsobem souvisí s pěstování vinné révy.

Šopy a strážní domky

Dále můžeme do skupiny (nejen) vinohradnických staveb zařadit šopy a strážní domky. Šopa zpravidla označuje malou stavbu určenou k ukládání nářadí i možnému úkrytu před poledním sluncem. Nevelkých rozměrů jsou rovněž strážní domky stojící uprostřed vinic nebo v jejich dohledné blízkosti a sloužící ke střežení v době dozrávání vinné révy. V Čechách můžeme tento typ staveb nalézt např. na Mělnicku.

Vinohradnické domy

Specifickou formou stavby typologicky související s pěstování vinné révy je tzv. vinohradnický dům, zahrnující kromě funkce bydlení i uskladnění vína vylisovaného z dozrálých hroznů vinné révy. Vinohradnické domy jsou charakteristické pro oblast Pálavských vrchů (např. Pavlov).

Vinohradnické stavby a skanzeny v ČR

S různými typy vinohradnických staveb z jednotlivých regionů jižní Moravy se můžeme seznámit ve skanzenu ve Strážnici, kde je těmto stavbám vyhrazen tzv. Areál vinohradnických staveb.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Vinohradnické stavby © Martin Čerňanský

Přejít nahoru