Komůrka a 6 významů, samostatná stavba nebo prostor v domě, žudru, vinné búdě či u stodoly

1. Menší obytná místnost bez oteplovacího zařízení;

2. Přístodolek u stodoly (nářečně, jihovýchodní Morava);

3. Samostatně stojící komora (střední a východní Slovensko);

4. Skladovací prostor v zadní části žudru (Haná);

5. Menší místnost v zadní části vinné búdy, kde jsou položeny na rámcích, kamenech nebo cihlách tlusté trámy (tzv. kantýř), na nichž spočívají sudy s vínem;

6. Přízemní roubená komora s podstřešní sýpkou (Písecko a jinde) (lit. 016: V. Frolec, str. 96).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru