Dochované a zaniklé mlýny ČR – mlýny na původním místě a ve skanzenech

Většina větrných mlýnů na území Čech, Moravy a Slezska bohužel zcela zanikla, a to více jako 90 %. Zbývající část byla přestavěna a jen nepatrný počet se dochoval v původní podobě včetně vnitřního vybavení.

Dochované větrné mlýny na území ČR

Z celkového počtu dřevěných a zděných větrných mlýnů zahrnujícího dle posledních údajů více než 1 000 lokalit na území ČR se dochovalo pouze několik desítek. Uváděno je přibližně 80 lokalit, na kterých je větrný mlýn nebo alespoň část fyzicky dochována. Pokud vezmeme v úvahu dochované technologické vybavení mlýna, počet klesá až na 23 větrných mlýnů – v Čechách přitom pouze jeden (zdroj.: Doubek Jan, Nové poznatky o technologickém vybavení větrných mlýnů).

Přestavěné a zaniklé větrné mlýny v ČR

foto: Větrný mlýn – model v muzeu

Model dřevěného větrného mlýna v Muzeu Kroměřížska

Expozice větrných mlýnů v přízemí tvrze v Rymicích. Tvrz a nedaleký skanzen v Hejnici je součástí Muzea Kroměřížska.
Obec Rymice, okres Kroměříž, Foto: MaČe • fotogalerie

Většina historických větrných mlýnů tedy beze zbytku zanikla a značná část byla výrazně přestavěna, v případě zděných mlýnů především ve formě adaptace pro účely bydlení nebo chalupaření.

S tímto souviselo často úplné odstranění vnitřního technologického vybavení a dodatečné prorážení okenních otvorů pro přirozené osvětlení.

Památky a muzea

Za kulturní památku je v současnosti prohlášeno 51 větrných mlýnů včetně zřícenin (údaj z ledna 2011), přičemž některé jsou veřejnosti přístupné jako součást muzejní expozice in situ (na původním místě). Kromě těchto se tématu větrných mlýnů samozřejmě věnují rovněž krajská, regionální či oblastní muzea, pořádající ve svých prostorách řadu stálých nebo časově omezených výstav.

Větrné mlýny a skanzeny ČR

foto: Větrný mlýn ve skanzenu

Dřevěný větrný mlýn přemístěný do skanzenu v Rymicích

Dřevěný větrný mlýn se čtyřmi perutěmi přemístěný do areálu skanzenu v Rymicích z území sousední obce Bořenovice.
Obec Rymice, okres Kroměříž, Foto: MaČe • fotogalerie

Některé z veřejnosti přístupných větrných mlýnů stojí na původním místě, zatímco jiné mlýny byly zachráněny přemístěním do nejbližšího skanzenu. Transfer se samozřejmě dotýkal jen dřevěných mlýnů a příkladem může být Muzeum Kroměřížska se skanzenem v Rymicích nebo skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. V případě Rožnova pod Radhoštěm se jedná o téměř úplnou kopii mlýnské stavby z Kladník, avšak s originálním mlecím zařízením.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Mlynářství – dochované a zaniklé větrné mlýny v ČR © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Klub přátel Technického muzea v Brně

Podrobnější informace o větrných mlýnech včetně soupisu lokalit s dochovanými i zaniklými mlýny lze nalézt na stránce www.povetrnik.cz, spravované Klubem přátel Technického muzea v Brně – sekce větrné mlýny. Z příspěvků na těchto stránkách byla rovněž čerpána řada údajů pro zpracování této i tématicky souvisejících stránek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru