Větrné mlýny a větrná čerpadla – větrný mlýn a mlýnek s turbínou

Větrné mlýny na území ČR jsou reprezentovány nejrůznější konstrukcí a velikostí. Zastoupeny jsou nejen typy známé již ve středověku, ale i mlýny datované do novověkého období. Nechybí však ani mladší konstrukce mlýnů, pocházejících z období moderních dějin 20. století.

Typy větrných mlýnů v ČR

foto: Mlynářství – velké větrné mlýny

Typy větrných mlýnů v ČR

Skanzen Rymice – větr. mlýn z Bořenovic
Muzeum Kroměřížska – zděný větrný mlýn s otočnou kuželovou střechou
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – sloupový větrný mlýn z Kladník, Dědictví zemědělské kult
ury, Foto © MaČe • fotogalerie

Na území Čech, Moravy a Slezska rozlišujeme 2 základní historické typy velkých větrných mlýnů, které jsou charakterizovány odlišným stavebně-konstrukčním řešením v důsledku použitého stavebního materiálu. Kromě těchto historických mlýnů se v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska uplatnily i mladší typy mlýnů, vyznačujících se nepoměrně menšími rozměry. Přehled všech typů větrných mlýnů vyskytujících se na území ČR je uveden níže, přičemž je tento seznam pro úplnost doplněn i o větrná čerpadla.

  • dřevěný větrný mlýn německého typu
  • zděný větrný mlýn holandského typu
  • malý dřevěný větrný mlýn
  • větrný mlýnek poháněný turbínou
  • větrné čerpadlo poháněné motorem

Dřevěný větrný mlýn německý

Početnějším a na území ČR od 16. století ikonograficky doloženým typem větrných mlýnů je na samostatné stránce popisovaný dřevěný větrný mlýn německého typu.

Zděný větrný mlýn holandský

Samostatně a podrobněji je popisován rovněž u nás o dvě století později (18. století) doložený zděný větrný mlýn holandského typu.

Malý dřevěný větrný mlýn

Kromě výše uvedených velkých mlýnů dřevěné nebo zděné konstrukce jsou na historických fotografií z oblasti severovýchodní Moravy a Slezska zachyceny rovněž malé větrné mlýny. Malé dřevěné mlýny jsou řešeny jako otáčivé nebo pevné (neotáčivé) a pocházejí z počátku 20. století. Oproti velkým větrným mlýnů mají jejich menší větrná kola větší počet perutí – lopatek, zpravidla šest nebo více. Žádný z tohoto typů větrných mlýnů se v terénu bohužel nedochoval.

Větrný mlýnek s turbínou

foto. Malý větrný mlýnek s turbínou

Malý větrný mlýnek s turbínou z oblasti severovýchdní Moravy

Nad stříškou drobné stavby pokryté pásy lepenky je osazena větrná turbína s oběžným kolem čítajícím 15 lopatek.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Foto © MaČe • fotogalerie

Poslední typ reprezentují malé větrné mlýnky budované od počátku 20. století v oblasti severovýchodní Moravy. Jsou typické zejména pro kovozemědělské usedlosti na průmyslovém Ostravsku.

Na rozdíl od velkých mlýnů jsou tyto mlýnky již vybaveny strojním zařízením. Vyznačovaly se proto podstatně menšími rozměry a k pohonu mlecího zařízení již nesloužilo velké větrné kolo, alenad střechou umístěná větrná turbína domácké nebo tovární výroby.

Větrné čerpadlo

Větrné turbíny pohánějící vodovodní čerpadla jsou v ČR reprezentována příhradovými konstrukcemi stožárů doplněných v horní části o oběžné kolo s lopatkami a kormidlem. Jak samotný název napovídá, namísto mletí slouží k čerpání vody do vodovodu. Větrným čerpadlem byl v některých případech dovybaven i panský velkostatek nebo továrna. Použití větrných čerpadel je datováno do závěru 19. století a počátku 20. století.

Autor textu a fotodokumentace k Větrné mlýny a čerpadla © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru