špaletové stodoly

Špaleta je plocha vymezující stavební otvor v tloušťce stěny (z italštiny) 1. Postranní a horní plocha otvoru okenního nebo dveřního; rovná nebo šikmá, zpravidla se rozšířující do interiéru, omítaná nebo krytá obkladem 2. Volný prostor mezi lícem stěny a rovinou vrat u špaletové stodoly (lit. 016: V. Frolec, str. 223/). Koncept rozšiřujícího textu: 1. Dřevěný …

Špaleta je postranní část stavebního otvoru, též ve významu prostoru u špaletové stodoly Pokračovat ve čtení »

Špaletové stodoly ve skanzenu v Příkazích u Olomouce – areál hospodářských staveb Kromě zahrady Kameníčkova gruntu jsou památkově chráněné stodoly umístěny rovněž v zahradách sousedních usedlostí. Před špaletovými stodolami stávaly v zadní části zahrad ještě starší stodoly dřevěného provedení. foto: Špaletové stodoly Špaletové stodoly v zadní části zahrad hanáckých usedlostí. Stavby kryjí střechy sedlového nebo …

Špaletové stodoly v hanáckém skanzenu Příkazy u Olomouce, konstrukce a materiál stodol Pokračovat ve čtení »

Příkazy u Olomouce – Hanácké grunty s domy se žudry Obec Příkazy je hanácká vesnice středověkého původu, založená v blízkosti královského města Olomouc. Nejhodnotnější část obce byla roku 1995 prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury. mapa: Mapa stabilního katastru Historická mapa obce z roku 1834, zachycující stavby spalného i nespalného provedení. V prostoru …

Obec Příkazy u Olomouce – vesnice na Hané a hanácké grunty – dům se žudrem a hospodářské stavby Pokračovat ve čtení »