slohová architektura

Tympanon je výzdoba v ploše štítového nástavce Trojúhelníková, polokruhová nebo segmentem (obloukem) vymezená plocha štítu nad průčelím, portálem nebo oknem. Architektonická část nástavce různé velikosti se nazývá fronton, zatímco tympanonem rozumíme především reliéfní výzdobu plochy vymezené zpravidla profilovanou římsou a štítovými rameny. V lidové architektuře bývá také u zděných vjezdů do dvora (lit. 016: V. …

Tympanon je plocha na průčelím, bránou, portálem nebo okny Pokračovat ve čtení »

Kladí je vodorovný prvek nebo konstrukce stavby Vodorovný trám (břevno) nebo soustava vodorovných trámů, které jsou neseny svislými konstrukčními prvky – podporami (nosnými sloupy nebo pilíři) (lit. 016: J. Vařeka, str. 89/).

Architektura (z reč. architekton = původně tesař, později stavitel) Stavitelské umění, které vytváří díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. V užším smyslu znamená architektura i každou jednotlivou stavbu jevící architektonický záměr (lit. 016: V. Frolec, str. 18). …

Slohová a lidová architektura – původ a charakteristické rysy, stavební konstrukce Pokračovat ve čtení »