Kladí je vodorovný prvek nebo konstrukce stavby

Vodorovný trám (břevno) nebo soustava vodorovných trámů, které jsou neseny svislými konstrukčními prvky – podporami (nosnými sloupy nebo pilíři) (lit. 016: J. Vařeka, str. 89/).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru