Tympanon je výzdoba v ploše štítového nástavce

Trojúhelníková, polokruhová nebo segmentem (obloukem) vymezená plocha štítu nad průčelím, portálem nebo oknem. Architektonická část nástavce různé velikosti se nazývá fronton, zatímco tympanonem rozumíme především reliéfní výzdobu plochy vymezené zpravidla profilovanou římsou a štítovými rameny. V lidové architektuře bývá také u zděných vjezdů do dvora (lit. 016: V. Frolec, str. 236/upraveno).

doplnit: antika, atikový štít

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru