Památkové rezervace v ČR – prostředí a stavby památkových rezervací

Vesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany.

foto: Památková rezervace
Patrové domy a hospodářské stavby zděné a roubené konstrukce v podobě typické pro oblast Kokořínska.
Obec Žďár, okres Česká Lípa, Foto © MaČe • fotogalerie

Charakteristika památkové rezervace

Kromě vesnických sídel nebo jejich částí (obce nebo místní části obcí či jiné lokality) jsou mezi vesnické památkové rezervace či přesněji soubory staveb lidové architektury zařazeny rovněž příměstské enklávy se zástavbou lidového charakteru nebo dělnické kolonie.

Z hlediska stavebního fondu se památková rezervace vyznačuje urbanistickým souborem staveb zastoupeném především historickými památkami, z nichž velká část je vedena v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Historický stavební fond a prostředí památkové rezervace vyžaduje nejvyšší a nejnáročnější stupeň plošné památkové ochrany v plném rozsahu.

Urbanistická struktura a formy staveb

Původní urbanistická struktura sídla není narušena nebo jen minimálně, přičemž narušeny nejsou ani objemové formy všech zastoupených typologických druhů staveb. Převážná část hodnotných staveb je dochována ve své historicky autentické podobě, nevykazující závažné nebo neodstranitelné nedostatky.

Fasády staveb a výplně otvorů

foto: Dům v památkové rezervaci

Celoroubený patrový dům vyznačující se vysokými stupňem zachování historických konstrukcí včetně oken a dveří.
Obec Žďár, okres Česká Lípa, Foto © MaČe • fotogalerie

Plně je zachováno pojednání určujících fasádních ploch včetně architektonických a konstrukčních detailů. Zachovány jsou rovněž výplně okenních, dveřních a vratových otvorů.

Interiéry staveb

V neposlední řadě je dochováno rovněž základní dispoziční členění staveb, někdy dokonce včetně movitého vybavení interiéru.

Autor textu a foto k Vesnickým památkovým rezervacím © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru